THIẾT DỤNG CỦA BAN QUẢN TRỊ

Kính thưa quý Niên Trưởng cùng quý Đồng Môn

Chúng tôi xin phép được trích dẫn một đoạn email của NT Viện Trưởng:

"On Tue, Apr 13, 2021 at 12:31 AM joe tran wrote:
Xin cám ơn TS. Trần An Bài về những ý kiến rất hợp lý và bổ ích. Tôi cũng nhân dịp này xin được góp vài ý kiến và đề nghị như sau:
1) Hai bạn Diệp (K3) và Toán (K1) cùng các bạn Đại Diện Các Khóa nên ngồi lại với nhau để thảo một Bản Nội Quy điều hành Website chung của Học Viện (một Huấn Thị Điều Hành). Trong đó ngoài phần Tôn Chỉ, Nội Quy còn có phần Quản Trị và Điều Hành. Ban Quản Trị sẽ gồm Đại Diện Các Khóa. Phần điều hành sẽ do bạn Nhữ Đình Toán lo nhiệm vụ chủ bút, tuyển chọn rất cẩn trọng những bài đăng trong Website Học Viện. Phần kỹ thuật sẽ do bạn Nguyễn văn Diệp đã tình nguyện phụ trách. Bạn Diệp sẽ có thêm sự yểm trợ của TS.Trần An Bài là người đã có rất nhiều kinh nghiệm điều hành websites. Ông đã rất thành công điều khiển Website Saigon Echo trong nhiều năm qua."

NT Viện Trưởng đã viết "Ban Quản Trị sẽ gồm Đại Diện Các Khóa": Đây là một quyết định rất chính xác và sát với thực tế, vì hơn ai hết Đại Diện Khóa là người biết rõ từng người bạn đồng khóa; cho nên việc Đại Diện Khóa thảo luận với tác giả (bạn cùng khóa về tác phẩm cũng sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Ngoài ra, việc nhận diện tác giả cũng rất hữu hiệu và chính xác). Tất cả những bài viết, tài liệu, hình ảnh đều xuất phát từ Cựu SVSQ của các Khóa, cho nên "Ban Quản Trị sẽ gồm Đại Diện Các Khóa" là một tổ chức cần thiết phải có để quản trị về nội dung, dữ liệu nhằm phát huy Trang Nhà Trường Mẹ. Để đáp ứng nhu cầu của Ban Quản Trị gồm các Đại Diện Khóa như trong email của NT Viện Trưởng, chúng tôi đang thực hiện ADMINISTRATOR'S TOOL để Đại Diện Khóa dễ dàng tiến hành chức năng của Administrator:

  • Đại Diện Khóa có thể email đến Tác Giả để thảo luận và đánh giá về Tác Phẩm (Team Review: chỉ có Đại Diện Khóa và Tác Giả).
  • Đại Diện Khóa có thể edit, upload bài viết, tài liệu, hình ảnh và video lên Trang Nhà của Khóa.
  • Đại Diện Khóa có thể edit, update dữ liệu trong XML(Extensible Markup Language), JSON(Javascript Object Notation) văn bản.

Để chuẩn bị thực hiện chức năng cao quý của Đại Diện Khóa, chúng tôi đề nghị quý Đại Diện Khóa nên download và install Notepad++ bằng link sau đây:
https://notepad-plus-plus.org/downloads/
Notepad++ là một Application rất nhẹ nhàng, chiếm ít memory nhưng rất đa dụng và đa hiệu.

Copyright @hocviencsqg.com 1998-2021. All Right Reserved
Thank you for visiting HocVienCSQG.com