ĐẠO ĐẠT Ý KIẾN LÊN NGHỊ SĨ, DÂN BIỂU  
Select State from List:
Message Send to Legislator:
Qúy Vị có thể bấm vào button trên, copy & past vào email, gởi đến Nghị Sĩ, Dân Biểu.
Legislators in Alabama
 FULL NAMEPARTYCHAMBEREMAIL ADDRESS
Ralph HowardDemocraticlower ralph.howard@alhouse.gov
Margie WilcoxRepublicanlower margie.wilcox@alhouse.gov
Vivian Davis FiguresDemocraticupper vivian.figures@alsenate.gov
Allen TreadawayRepublicanlower allen.treadaway@alhouse.gov
Joe FaustRepublicanlower jfaust@baldwincountyal.gov
Thad McclammyDemocraticlower thadmcclammy@aol.com
Steve LivingstonRepublicanupper steve.livingston@alsenate.gov
Merika ColemanDemocraticlower merika.coleman@alhouse.gov
Parker MooreRepublicanlower
John W. RogersDemocraticlower yke@cec.conteduc.uab.edu
Mike BallRepublicanlower mikeball@knology.net
Go to Page: 12345678910...
Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.