VIDEOS FROM PLAYLIST

Select THUMNAIL to watch video


Bạn Bè - Hàn Thư Sinh
Bên Mẹ La Vang - Hàn Thư Sinh
Bến Tình Sầu - Hàn Thư Sinh
Cho Trọn Ý Ngài - Hàn Thư Sinh
Con Có Một Tổ Quốc - Hàn Thư Sinh
Con Về Đây - Hàn Thư Sinh
Còn Gặp Nhau - Hàn Thư Sinh
Còn Hơi Thở Còn Cám Ơn - Hàn Thư Sinh
Còn Mẹ Cha - Hàn Thư Sinh
Còn Mẹ Cha - Hàn Thư Sinh
Của Lễ Đời Con Dâng - Hàn Thư Sinh
Cuộc Đời Đong Đưa - Hàn Thư Sinh
Dâng Tình Lứa Đôi - Hàn Thư Sinh
Dọn Đường Chúa Đến (CN3 Mùa Vọng) - Hàn Thư Sinh
Đa Minh Đuốc Sáng - Hàn Thư Sinh
Đây Là Con Bà - Hàn Thư Sinh
Đời Là Thế - Hàn Thư Sinh; Ngọc Lễ Mai Thiên Vân; Diệu Hiền
Đời Thánh Hiến - Hàn Thư Sinh
Nhạc Phẩm: Đời Thánh Hiến - Nhạc và Lời: Hàn Thư Sinh - Trình bày: Ca đoàn Thiên Thanh
Đừng Sợ Chi - Hàn Thư Sinh
Đường Về Ăn Năn - Hàn Thư Sinh
Fatima Ngày 13-5 - Hàn Thư Sinh
Gặp Lại Làm Chi - Hàn Thư Sinh
Giêsu Chiên Thiên Chúa - Hàn Thư Sinh
Hài Nhi Ra Đời - Hàn Thư Sinh
Hài Nhi Ra Đời (Video) – Hàn Thư Sinh
Hài Nhi Ra Đời (Karaoke) - Hàn Thư Sinh -
Hãy Sẵn Sàng (CN1 Mùa Vọng) - Hàn Thư Sinh
Học viện Cảnh Sát Quốc Gia Hành Khúc - Hàn Thư Sinh - Ca đoàn Lạc Việt
Hồng Ân Thêm Sức - Hàn Thư Sinh
Khấn Đức Mẹ La Vang - Hàn Thư Sinh
Khóc Hoa Anh Đào - Hàn Thư Sinh
Không Được Phân Ly - Hàn Thư Sinh
Kinh Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang - Hàn Thư Sinh
Kinh Lạy Nữ Vương - Hàn Thư Sinh
Kinh Nguyện Đức Tin - Hàn Thư Sinh - Ca Đoàn Thiên Thanh
La Vang Danh Mẹ - Hàn Thư Sinh
Làm Người Việt Nam - Hàn Thư Sinh
Lễ Dâng Mọn Hèn - Hàn Thư Sinh
Linh Đạo Đa Minh - Hàn Thư Sinh
Lời Kinh Tiễn Mẹ - Hàn Thư Sinh
Má Lúm Đồng Tiền - Hàn Thư Sinh
Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Hàn Thư Sinh
Mẹ Mùa Xuân - Hàn Thư Sinh
Mẹ Mùa Xuân - Hàn Thư Sinh
Mẹ Ơn Phúc - Hàn Thư Sinh
Mẹ Toàn Thắng - Hàn Thư Sinh
Mong Manh Phận Người - Hàn Thư Sinh
Mùa Trông Đợi - Hàn Thư Sinh
Mừng Chúa Lên Trời - Hàn Thư Sinh
Muốn Làm Thằng Cuội - Hàn Thư Sinh
Nhà Tôi - Hàn Thư Sinh
Noel tìm Chúa - Hàn Thư Sinh
Noel Tìm Chúa
Ngày của Mẹ - Hàn Thư Sinh
Người Tù Hy Vọng - Hàn Thư Sinh
Nhớ Thày Cô - Hàn Thư Sinh
Ơn Phúc Rửa Tội - Hàn Thư Sinh
Phanxicô Tông Đồ Nghèo Khó
Qua Đèo Ngang
Ra Khơi - Hàn Thư Sinh
Rước Lễ Lần đầu - Hàn Thư Sinh
Rước Lên Cung Thánh - Hàn Thư Sinh
Rượu Và Em - Hàn Thư Sinh
Sao Cha Bỏ Con - Hàn Thư SInh
Sao Cha Bỏ Con - Hàn Thư Sinh
Sao Em Giận Hờn - Hàn Thư Sinh
Tà Áo Dài Việt Nam - Hàn Thư Sinh
Tha 70 Lần 7 - Hàn Thư Sinh
Thánh Lễ Tình Yêu - Hàn Thư Sinh
Thắp Nến Công Lý và Hòa Bình - Hàn Thư Sinh - Ca Đoàn Lạc Việt
Thắp Nến Công Lý và Hòa Bình - Hàn Thư Sinh - Ca sĩ Như Duy
Theo Ngài - Thơ Thánh Gioan Phaolô II - Hàn Thư Sinh - Ca đoàn Thiên Thanh
Tin Cậy Mến Chúa - Hàn Thư Sinh
Thiên Hùng Sử Tử Đạo Việt Nam - Hàn Thư Sinh
Thiên Hùng Sử Tử Đạo Việt Nam - Hàn Thư Sinh
Thời Gian Trôi - Hàn Thư Sinh
Tiến Dâng Mẹ Nhạc Hoa
Tiếng “Không” Nhiệm Mầu - Hàn Thư Sinh
Tìm Đâu Hạnh Phúc - Hàn Thư Sinh
Tình Anh - Hàn Thư Sinh
Tình Ca Hiến Dâng - Hàn Thư Sinh
Tình Chúa Trong Tim Mẹ Cha - Hàn Thư Sinh
Tình Chúa Tuyệt Vời - Hàn Thư Sinh
Tình Dài - Hàn Thư Sinh
Tình Đầu - Hàn Thư Sinh
Tình Em - Hàn Thư Sinh
Tình Gọi - Hàn Thư Sinh
Tình Hờn - Hàn Thư Sinh
Tình Mơ - Hàn Thư Sinh
Tình Muộn - Hàn Thư Sinh
Tình Người - Hàn Thư Sinh
Tình Vỡ - Hàn Thư Sinh
Tình Tiền Danh Vọng - Hàn Thư Sinh
Trường Học Và Trường Đời - Hàn Thư Sinh
Trọn Đời Hứa Yêu - Hàn Thư Sinh
Tung Hô Thánh Giuse - Hàn Thư Sinh
Tuổi Thơ Bên Chúa - Hàn Thư Sinh
Từ Dạo Anh Nắm Tay - Hàn Thư Sinh
Từ Ngày Em Đi - Hàn Thư Sinh
Xin Chúa Sáng Soi - Hàn Thư Sinh
Xin Gõ Tìm - Hàn Thư Sinh
Xin Tha Cho Họ - Hàn Thư Sinh
Yêu Em Tận Kiếp Sau - Hàn Thư Sinh
Yêu Mẹ Kính Cha - Hàn Thư Sinh
TRƯỜNG CA Cha Trương Bửu Diệp (giới thiệu)
TRƯỜNG CA Cha Trương Bửu Diệp (trình diễn tại Nhà Thờ Ba Chuông, Saigon, VN) - Phần 1
TRƯỜNG CA Cha Trương Bửu Diệp (trình diễn tại Nhà Thờ Ba Chuông, Saigon, VN) - Phần 2
TRƯỜNG CA Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp (trình diễn dịp Lễ Giỗ 70 tại Gx. Thánh Martinô, Saigon)
TRƯỜNG CA Cha Trương Bửu Diệp (trình diễn tại TBD Foundation, Nam Cali, Hoa Kỳ)
TRƯỜNG CA Chinh Phụ Ngâm (Chương 1 và 2)

Bạn Bè - Hàn Thư Sinh