VIDEOS FROM PLAYLIST

Select THUMNAIL to watch video


Bên Mẹ La Vang - Hàn Thư Sinh
Cho Trọn Ý Ngài - Hàn Thư Sinh
Con Có Một Tổ Quốc - Hàn Thư Sinh
Con Về Đây - Hàn Thư Sinh
Của Lễ Đời Con Dâng - Hàn Thư Sinh
Cuộc Đời Đong Đưa - Hàn Thư Sinh
Dâng Tình Lứa Đôi - Hàn Thư Sinh
Dọn Đường Chúa Đến (CN3 Mùa Vọng) - Hàn Thư Sinh
Đa Minh Đuốc Sáng - Hàn Thư Sinh
Đây Là Con Bà - Hàn Thư Sinh
Đời Là Thế - Hàn Thư Sinh; Ngọc Lễ Mai Thiên Vân; Diệu Hiền
Đời Thánh Hiến - Hàn Thư Sinh
Nhạc Phẩm: Đời Thánh Hiến - Nhạc và Lời: Hàn Thư Sinh - Trình bày: Ca đoàn Thiên Thanh
Đừng Sợ Chi - Hàn Thư Sinh
Đường Về Ăn Năn - Hàn Thư Sinh
Fatima Ngày 13-5 - Hàn Thư Sinh
Giêsu Chiên Thiên Chúa - Hàn Thư Sinh
Hài Nhi Ra Đời - Hàn Thư Sinh
Hài Nhi Ra Đời (Video) – Hàn Thư Sinh
Hài Nhi Ra Đời (Karaoke) - Hàn Thư Sinh -
Hãy Sẵn Sàng (CN1 Mùa Vọng) - Hàn Thư Sinh
Hồng Ân Thêm Sức - Hàn Thư Sinh
Khấn Đức Mẹ La Vang - Hàn Thư Sinh
Không Được Phân Ly - Hàn Thư Sinh
Kinh Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang - Hàn Thư Sinh
Kinh Lạy Nữ Vương - Hàn Thư Sinh
Kinh Nguyện Đức Tin - Hàn Thư Sinh - Ca Đoàn Thiên Thanh
La Vang Danh Mẹ - Hàn Thư Sinh
Lễ Dâng Mọn Hèn - Hàn Thư Sinh
Linh Đạo Đa Minh - Hàn Thư Sinh
Lời Kinh Tiễn Mẹ - Hàn Thư Sinh
Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Hàn Thư Sinh
Mẹ Mùa Xuân - Hàn Thư Sinh
Mẹ Mùa Xuân - Hàn Thư Sinh
Mẹ Ơn Phúc - Hàn Thư Sinh
Mẹ Toàn Thắng - Hàn Thư Sinh
Mùa Trông Đợi - Hàn Thư Sinh
Mừng Chúa Lên Trời - Hàn Thư Sinh
Người Tù Hy Vọng - Hàn Thư Sinh
Noel tìm Chúa - Hàn Thư Sinh
Noel Tìm Chúa
Ơn Phúc Rửa Tội - Hàn Thư Sinh
Phanxicô Tông Đồ Nghèo Khó
Ra Khơi - Hàn Thư Sinh
Rước Lễ Lần đầu - Hàn Thư Sinh
Rước Lên Cung Thánh - Hàn Thư Sinh
Sao Cha Bỏ Con - Hàn Thư SInh
Sao Cha Bỏ Con - Hàn Thư Sinh
Tha 70 Lần 7 - Hàn Thư Sinh
Thánh Lễ Tình Yêu - Hàn Thư Sinh
Theo Ngài - Thơ Thánh Gioan Phaolô II - Hàn Thư Sinh - Ca đoàn Thiên Thanh
Tin Cậy Mến Chúa - Hàn Thư Sinh
Thiên Hùng Sử Tử Đạo Việt Nam - Hàn Thư Sinh
Thiên Hùng Sử Tử Đạo Việt Nam - Hàn Thư Sinh
Tiến Dâng Mẹ Nhạc Hoa
Tiếng “Không” Nhiệm Mầu - Hàn Thư Sinh
Tìm Đâu Hạnh Phúc - Hàn Thư Sinh
Tình Ca Hiến Dâng - Hàn Thư Sinh
Tình Chúa Trong Tim Mẹ Cha - Hàn Thư Sinh
Tình Chúa Tuyệt Vời - Hàn Thư Sinh
Tình Tiền Danh Vọng - Hàn Thư Sinh
Trọn Đời Hứa Yêu - Hàn Thư Sinh
Tung Hô Thánh Giuse - Hàn Thư Sinh
Tuổi Thơ Bên Chúa - Hàn Thư Sinh
Xin Chúa Sáng Soi - Hàn Thư Sinh
Xin Gõ Tìm - Hàn Thư Sinh
Xin Tha Cho Họ - Hàn Thư Sinh

Bên Mẹ La Vang - Hàn Thư Sinh