Linh Mục ĐẶNG HỮU NAM  

LM Đặng Hữu Nam

Please click    to select video


TIN MỪNG CHO NGƯỜI NGHÈO(08 12 2019) Bài giảng của Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam
TMCNN 07122019: Bài giảng của Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam " Người và đường, đường và người".
LS Hoàng Duy Hùng tâm tình gửi Linh mục Đặng Hữu Nam
TIN MỪNG CHO NGƯỜI NGHÈO (01 12 2019) Bài giảng của Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam
TMCNN 02122019: Bài giảng của Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam " Hy vọng , hãy tĩnh thức"
Hãy Tinh Thức & Cầu Nguyện - Linh Mục Anthony Đặng Hữu Nam
Bài giảng của Linh mục Anton Đặng Hữu Nam “Hãy Tỉnh Thức”
BÀI GIẢNG CỦA CHA ĐẶNG HỮU NAM VỀ TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC VN HÔM NAY
Việt Kiều Mỹ - Luật Sư nói gì khi Linh Mục Đặng Hữu Nam đang Âm mưu phá hoại VN ?
Mọi Người Giúp Chia Sẽ Để Đưa LM Đặng Hữu Nam Về Với Đất!
TMCNN 25112019: Bài giảng của Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam trong ngày lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Công Giáo Giữa Thể Chế Độc Đảng - Linh Mục Anthony Đặng Hữu Nam
Bào giảng của Cha anton Đặng Hữu Nam khiến hàng triệu người thức tỉnh (p2)
Nhật Kí Yêu Nước - Linh Mục ĐẶNG HỮU NAM Phá hoại Đạo Thiên Chúa !!
Luật sư hoàng duy hùng dạy bảo linh mục Đặng hữu nam
Lm (Đặng Hữu Nam)đã có bao giờ ông lên án hay thừa nhận những cái sai trong hội thánh chưa
TMCNN 17112019: Bài Giảng Của Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam " ĐIÊN HAY KHÔN NGOAN"
Bài giảng của linh mục Đặng Hữu Nam
TMCNN 17112019: Bài Giảng Của Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam " ĐIÊN HAY KHÔN NGOAN"
Linh mục Đặng Hữu Nam lại phát ngôn càn
Bản full: LS. HOÀNG DUY HÙNG TÂM TÌNH CÙNG LM. ĐẶNG HỮU NAM
Kim Nhung Show | Guest: Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam | 15/11/2019
LM , ĐẶNG HỮU NAM Bàn Tay Ấy - Xấc Xược giáo phận vinh
Bài giảng của Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam cầu nguỵen cho thầy Tĩnh
Phần 2: LS HOÀNG DUY HÙNG GÓP Ý LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM GIÁO XỨ VINH
LS Hoàng Duy Hùng nói về LM Đặng Hữu Nam (PhobolsaTV)
(Đặng Hữu Nam)ông theo chúa hay bắt chúa và đoàn chiên của chúa theo ông...?
2520. LM-Đặng-Hữu-Nam lại tuyên/truyền/láo cho-giáo/dân
Thủ Đoạn Của LM Đặng Hữu Nam Trong Vụ 39 Nạn Nhân Người Việt
TMCNN 12112019: Bài Giảng của Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam " CÁM ƠN "
TMCNN 12112019: Bài Giảng của Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam " CÁM ƠN "
Linh mục (Đặng Hữu Nam)Ô lên Tiếng Vì Giáo Dân Ư ? Có Ai Nhờ Ông Mà Giầu Chưa
SKQT 12112019:Bài giảng của Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam "QUÁN TRỌ CUỘC ĐỜI"
BÀN TAY ẤY - Đạo diễn LM Đặng Hữu Nam - Diễn viên hài Trần Dần, Benny Trương, Bùi Kim Thành!!!
VẠCH MẶT LM ĐẶNG HỮU NAM XUYÊN TẠC, LÀM SAI GIÁO HỘI ( Nguồn: Phố BlosaTV - LS Duy Hùng)
Luật sư Hoàng Duy Hùng tâm tình với Linh mục Đặng Hữu Nam.
Ls Hoàng Duy Hùng từ Houston tâm tình với Lm Đặng Hữu Nam, giáo phận Vinh
LS Hoàng Duy Hùng tâm tình với Linh Mục Đặng Hữu Nam
Đặng Hữu Nam đang gây chia rẽ tôn giáo cực kỳ phản động
bài giảng gây chấn động của linh mục Đặng Hữu Nam
TMCNN 09112019: Bài giảng của Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam "QUÁN TRỌ CUỘC ĐỜI"
TMCNN 09112019: Bài giảng của Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam "QUÁN TRỌ CUỘC ĐỜI"
VÌ SAO DÂN VIỆT BỎ NƯỚC RA ĐI? LM ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM
VÌ SAO NGƯỜI VIỆT NAM BỎ NƯỚC RA ĐI do LM Đặng hữu Nam phần 1
LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM VÌ SAO NGƯỜI VIỆT NAM BỎ NƯỚC RA ĐI
LM ĐẶNG HỮU NAM 03112019: VẬN MỆNH ĐẤT NƯỚC VỚI 39 NẠN NHÂN
Sau vụ ông Dương Ngọc Dũng lại có thêm Linh mục Đặng Hữu Nam xuyên tạc Phật Giáo
PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Linh mục Đặng Hữu Nam nói về sự việc 39 người bị nạn trong xe tải ở Anh
PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Linh mục Đặng Hữu Nam nói về sự việc 39 người bị nạn trong xe tải ở Anh
PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Linh mục Đặng Hữu Nam nói về sự việc 39 người bị nạn trong xe tải ở Anh

TIN MỪNG CHO NGƯỜI NGHÈO(08 12 2019) Bài giảng của Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.