LINH MỤC NGUYỄN NGỌC NAM PHONG  

LINH MỤC NGUYỄN NGỌC NAM PHONG

Please click    to select video


Lm. Giuse Ngô Văn Kha: Chúa Thánh Thần Hoạt Động Trong Hội Thánh
Bài Giảng Thánh lễ Công lý & Hòa bình ngày 28/05/2017 - Lm. Trịnh Ngọc Hiên, DCCT
30.04 - Ngày tang thương - Lm. Gioan Nam Phong, DCCT
Làm chứng cho sự thật - Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong
Cầu nguyện cho ngư dân Song Ngọc - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT Hà Nội
Nhìn về biến cố lịch sử - Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong
Cha Nam Phong: "Sống Mùa Vọng là nhận ra sự thật về đất nước"
Thiên Chúa nhẫn nại với những Giakêu hôm nay - Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT
Kiện Formosa là hành động nghe lời Môsê và các ngôn sứ - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT
Cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm - Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT
Để người hiền tài tham gia xây dựng đất nước: Lễ công lí và hòa bình 28 8
Bài Giảng Thánh Lễ Công Lý Và Hòa Bình: Lm Giuse Ngô Văn Kha 28.08.2016
Thiên Chúa Là Đấng Giải Phóng. Lm Gioan Lưu Ngọc Quỳnh DCCT
ThánhThánh Lễ Công Lý Và Hòa Bình Chúa Nhật 24.04.2016 - Lm. Ngô Văn Kha DCCT
Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện: Thiên Chúa bênh vực người nghèo hèn, 28.02.2016
Bài giảng lễ công lý và hòa bình, tháng 01.2016

Bài giảng lễ công lý và hòa bình, tháng 01.2016

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.