LISA PHẠM  

Nữ Lưu LISA PHẠM

Please click    to select video


LISA PHẠM - Khai Dân Trí Số 447 - Ngày 25/05/2018 : Đảng chuẩn bị giao đất 99 năm cho Trung Quốc.
LISA PHẠM - Khai Dân Trí Số 448 - Ngày 26/05/2018 : Cảnh Sát Biên Phòng bị thay đổi từ Bắc vào Nam ?
LISA PHẠM - Khai Dân Trí Số 443 - Ngày 21/05/2018 : Phe thân Nga tố cáo Trọng lú tiêu ngàn tỷ đồng.
LISA PHẠM - Khai Dân Trí Số 445 - Ngày 23/05/2018 : Chứng khoán Vn xấu, CS lại cho tăng giá mọi thứ.
LISA PHẠM - Khai Dân Trí Số 441 : Livestream - Ngày 19/05/2018 .
LISA PHẠM - Khai Dân Trí Số 444 - Ngày 22/05/2018 : Mỹ đánh thuế mạnh lên ngành thép của TQ và VN.
LISA PHẠM - Khai Dân Trí Số 446 - Ngày 24/05/2018 : TQ gây nhiễu tín hiệu để hại ngư dân VN.
LISA PHẠM - Khai Dân Trí Số 442 : Livestream - Ngày 20/05/2018 .

LISA PHẠM - Khai Dân Trí Số 447 - Ngày 25/05/2018 : Đảng chuẩn bị giao đất 99 năm cho Trung Quốc.

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.