LISA PHẠM  

Nữ Lưu LISA PHẠM

Please click    to select video


LISA PHAM - KHAI TRI 503 - 19/07/2018 : KHAI DAN TRI MOI NHAT 2018
LISA PHAM - KHAI TRI 502 - 18/07/2018 : KHAI DAN TRI MOI NHAT 2018
LISA PHAM - KHAI TRI 501 - 17/07/2018 : KHAI DAN TRI MOI NHAT 2018
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ 500 - 16/07/2018 : Khai Dân Trí Mới Nhất .
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ 499 - 15/07/2018 : Khai Dân Trí Mới Nhất .
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ 498 - 14/07/2018 : Khai Dân Trí Mới Nhất .
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ SỐ 486 - Trực Tiếp ngày 03/07/2018 - Khai Dân Trí Mới Nhất 2018.
LISA PHAM - 497 - LIVE 13/07/2018 : KHAI DAN TRI 2018.
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ SỐ 487 - Trực Tiếp ngày 04/07/2018 - Khai Dân Trí Mới Nhất 2018.
LISA PHẠM - 496 - NGÀY 12/07/2018 : Khai Dân Trí Mới Nhất .
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ 495 - 11/07/2018 : Khai Dân Trí Mới Nhất .
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ SỐ 484 - Trực Tiếp ngày 01/07/2018.
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ 493 - 09/07/2018 : Kinh tế đảng suy sụp báo động ??
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ SỐ 483 - Trực Tiếp ngày 30/06/2018.
LISA - LIVE No. 494 - 10/07/2018 : TIN TUC HANG NGAY.
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ 492 - 08/07/2018 : Sòng bài của Tổng Cục 2 bị Phe Công An bắt 2000 tỷ Đồng.
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ 490 - 07/07/2018 : Trọng Lú cách chức Bùi Văn Thành để lái dư luận.
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ SỐ 488 - Trực Tiếp ngày 05/07/2018 - Khai Dân Trí Mới Nhất 2018.
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ SỐ 489 - 06/07/2018 : Hoàng Khôn Minh của TQ được Trọng tiếp đón nồng hậu.
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ SỐ 481 - Trực Tiếp ngày 28/06/2018.
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ SỐ 482 - Trực Tiếp ngày 29/06/2018.
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ SỐ 485 - Trực Tiếp ngày 02/07/2018.
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ SỐ 480 - Trực Tiếp ngày 27/06/2018.

LISA PHAM - KHAI TRI 503 - 19/07/2018 : KHAI DAN TRI MOI NHAT 2018

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.