LỄ RƯỚC QUỐC CẢNH KỲ VNCH  
NGHI LỄ RƯỚC QUỐC QUÂN CẢNH KỲ VNCH
Kính thưa Qúy Vị,
Trang "Nghi Lễ" được thực hiện nhằm mục đích phục vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia.
Thành thật cảm ơn nhạc sĩ Quốc Toản đã giúp đỡ về tài liệu để thực hiện trang Nghi Lễ này.
Trang Nghi Lễ chắc chắn còn nhiều thiếu sót, kính mong Qúy Vị góp ý để việc phục vụ Cộng Đồng NVQG được tốt đẹp hơn.
Chủ Tọa Buổi Lễ
Chủ Tọa - là một quan chức chính quyền, hay một sĩ quan cao cấp CSQG / QL VNCH.
Xướng Ngôn Viên (MC)
MC - Có thể là một dân sự hoặc một sĩ quan CSQG / QL VNCH.
Sĩ Quan Nghi Lễ (SQNL)
SQNL - là một Sĩ Quan CSQG / QL VNCH, với một Tiểu Đội Danh Dự (TĐDD).
Toán Quốc Quân Cảnh Kỳ (TQQCK)
TQQCK gồm có Quốc Kỳ, Cảnh Kỳ hay Quân Kỳ VNCH - QQK - và Toán Hầu kỳ
Quốc Cảnh/Quân Kỳ gồm có Quốc Kỳ VNCH, Quân / Cảnh Kỳ VNCH, và Quốc Kỳ Đồng minh. Quốc Kỳ luôn luôn ở vị trí thẳng đứng, Cảnh/Quân Kỳ và các cờ khác phải theo lệnh của SQNL.
Toán Hầu Kỳ (THK) gồm có it nhất 2 chiến sĩ cảnh/quân phục đại lễ với súng trên vai trong suốt buổi lễ.
Kèn Quân Nhạc
Vui lòng expand panel [TIẾN HÀNH NGHI LỄ] dưới đây để xử dụng phần mềm trong suốt chương trình tiến hành buổi lễ.
Tùy theo khẩu lệnh của Sĩ Quan Nghi Lễ, chọn Kèn Nghi Lễ thích ứng; Kèn Nghi Lễ có thể Play, Pause, Stop.
XƯỚNG NGÔN VIÊN (MC) SĨ QUAN NGHI LỄ (SQNL)
KÈN QUÂN NHẠC

1. LỂ RƯỚC QUỐC, QUÂN, CẢNH KỲ VNCH

Tùy theo khẩu lệnh của SQNL, Kèn Quân Nhạc có thể Play, Pause, Stop.
Kèn Khai Quân Hiệu (optional)
Kèn Khai Quân Hiệu
MC tuyến bố: Lễ rước Quốc Kỳ, Cảnh Kỳ / Quân Kỳ VNCH
SQNL hô: Nghiêm
TĐDD bắt súng chào
THK súng lên vai, cờ thẳng đứng.
Kèn Nghiêm
SQNL hô: đằng trước bước.
Tóan Hầu Kỳ (THK) và TĐDD bước đều nhip, nếu có quay trái, phải, đằng sau, vẫn giữ đội hình như video dưới đây:

Khi đến vị trí hành lễ, SQNL hô "đứng lại đứng"; Ngưng Nhạc Quân Hành. SQNL hô "Đem Súng Xuống"
TĐDD đem súng xuống nhưng THK vẫn giữ súng trên vai và cờ vẫn thẳng đứng.
SQNL hô: thao diễn nghỉ
TĐDD : thao diễn nghỉ. THK: vẫn ở vị trí nghiêm, cờ vẫn thẳng đứng.
Nhạc Quân Hành

2. LỂ ĐÓN TIẾP CHỦ TỌA

MC tuyên đọc họ và tên, chức vụ cấp bậc của vị chủ tọa, cùng Chủ Tọa Đoàn đến.
SQNL hô "nghiêm"
Kèn Nghiêm
SQNL hô: Súng chào bắt
TĐDD bắt súng chào
THK súng trên vai, cờ thẳng đứng.
Chủ Tọa đi hướng về Tóan Quốc Cảnh/Quân Kỳ.
Nhạc Quân Hành
Chủ Tọa đứng nghiêm trước Quốc Cảnh Kỳ (vẫn tấu Nhạc Quân Hành)
TĐDD bắt súng chào
THK súng trên vai, Quốc Kỳ vẫn thẳng đứng, Cảnh Kỳ xuống 45 độ.
Chủ Tọa đưa tay chào Quốc Quân/Cảnh Kỳ.
Ngưng Nhạc Quân Hành.
Kèn Thượng Nghinh
Sau khi Kèn Thượng Nghinh ngưng
SQNL tiến tới chào Chủ Tọa, và mời Chủ Tọa đi duyệt hàng quân
Chủ Tọa Duyệt hàng quân dọc theo TĐDD, hàng ngũ có cảnh phục, quân phục.
SQNL Mời Chủ Tọa vào ghế danh dự trên khán đài, xong SQNL trở về vị trí trước TĐDD.
SQNL hô: "đem súng xuống"
TĐDD đem súng xuống, THK súng lên vai, cờ thẳng đứng.
SQNL hô: "Thao diễn Nghỉ"
TĐDD thao diễn nghỉ, nhưng THK vẫn thế nghiêm, cờ thẳng đứng.
Nhạc Quân Hành

3. LỄ THƯỢNG KỲ VNCH

MC tuyên bố: "Lễ Thượng Kỳ VNCH"
SQNL hô: "Nghiêm" SQNL hô: "súng chào bắt"
TĐDD bắt súng chào, THK bắt súng chào, cờ thẳng đứng, Cảnh / Quân Kỳ xuống 45 độ.

Kèn Nghiêm
MC hô: "Thượng Kỳ"
Quốc Kỳ được từ từ kéo lên đến đỉnh cột cờ.
MC tuyên bố: Lễ Thượng Kỳ chấm dứt.
SQNL hô: Đem súng xuống.
TĐDD đem súng xuống, THK đem súng về vai, cờ thẳng đứng. SQNL hô: thao diễn nghỉ.
Kèn Thượng Kỳ

3B. LỄ CHÀO QUỐC KỲ VNCH VÀ ĐỒNG MINH

MC hô: "Lễ Chào Quốc Kỳ"
SQNL hô: Nghiêm
SQNNL hô: súng chào bắt
TĐDD súng chào bắt.
THK bắt súng chào, Quốc Kỳ thẳng đứng, Cảnh/quân Kỳ xuống 45 độ.

Kèn Nghiêm

3C. HÁT QUỐC CA VNCH VÀ QUỐC CA HOA KỲ

MC hô: "Quốc Ca VNCH"
TĐDD vẫn súng chào bắt.
THK vẫn bắt súng chào, Quốc Kỳ thẳng đứng, Cảnh/quân Kỳ xuống 45 độ.
Sau khi Quốc Ca chấm dứt, SQNL hô: "đem súng xuống"
TĐDD đem súng xuống.
THK đem súng về vai, Quốc Kỳ vẫn thẳng, Cảnh/Quân Kỳ xuống 90 độ.

Quốc Ca VNCH

Quốc Ca Hoa Kỳ

4. PHÚT MẶC NIỆM

MC Phút mặc niệm để tưởng nhớ Các Bậc Tiền Nhân, Các Anh Hùng Liệt Sĩ đã Vị Quốc Vong Thân.
Phút mặc niệm để tưởng nhớ Quân, Dân, Cán, Chính VNCH và Đồng Minh đã hy sinh để bảo vệ Miền Nam Việt Nam. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng bào đã vùi thân trong biển cả đại dương hay trong rừng sâu núi thẳm vì Lý Tưởng Tự Do.
Phút mặc niệm bắt đầu.
TĐDD nghiêng súng mặc niệm.
THK vẫn bắt súng chào, Quốc Kỳ thẳng đứng, Cảnh/quân Kỳ xuống 45 độ.

Hồn Tử Sĩ

5. LỄ TIỄN QUỐC CẢNH/QUỐC KỲ

MC Lễ tiễn đưa Quốc Cảnh/Quân Kỳ.
SQNL hô: Nghiêm, súng chào bắt
TĐDD bắt súng chào.
THK súng trên vai, Quốc Kỳ thẳng đứng, Cảnh/quân Kỳ xuống 45 độ.

Kèn Nghiêm
SQNL hô: đằng trước bước
TĐDD di chuyển rời vị trí hành lễ.
THK súng trên vai, Quốc Kỳ thẳng đứng, Cảnh/quân Kỳ xuống 45 độ.

Nhạc Quân Hành
Kèn Bế Quân Hiệu (optional)
Kèn Bế Quân Hiệu