NGUYỄN PHÚ TRỌNG LÀ TÌNH BÁO HOA NAM  
NGUYỄN PHÚ TRỌNG LÀ TÌNH BÁO HOA NAM

Nguyễn Phú Trọng, bí danh là Hồ Vi (tự Hoàng Vĩ), một tên tình báo Hoa Nam do Trung Cộng cài vào Bộ Chính Trị đảng CSVN nằm sống lâu, trèo cao, ngoan ngoản làm tay sai cho Tàu cộng để xâm lấn Việt Nam.
Hoàng Vi là con của Hoàng Văn Hoan - Ủy Viên Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại từ tàng thư văn khố của Tàu cộng:

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.