HỘI NGỘ KHÓA 3  

A/C OANH TRỊNH THỰC HIỆN

Please click    to select video


Tình Bạn Ngày Hội Ngộ Khóa 3 HVCSQG VNCH
Tiền Hội Ngộ Cựu SV CSQG Khóa 3 tại Nam Cali (May 31, 2013)
HỘI NGỘ 45 NĂM KHÓA 3 HV/CSQG--Nam California May 30-June 2nd
Đại Hội 50 năm và Hội Ngộ 48 năm K-3 tại Nam Cali (15-16 & 17, 2016)
Hội Ngộ Cựu SVCSQG K-3 (1968) Atlanta July 12 (set 5)
Portraits các anh chị ngày ĐH 50 & 48 năm Khóa 3 HVCSQG
"Ngày Về"--Tiệc Tiếp Tân Khóa 3 tại Seafood Palace--May 30, 2013
Hội Ngộ 47 Năm K-3--Atlanta (set 3)
Nam Cali Hội Ngộ (Kiều Oanh & Các Bạn)--Youtube No. 2
Dai Hoi CSQG 20121.wmv
"Hoa Hoc Tro" Nhac Anh Bang (Hoang Oanh & Nhat Truong trinh bay)
Những Tà Áo Xanh trong ngày Đại Hội Cựu SV K-3 HVCSQG
Đại Hội 47 năm Atlanta July 2015 (set 2)
Hoa Học Trò, sáng tác Nhật Bằng, Hoàng Oanh & Nhật Trường trình bày
"Sứ Trắng Tình Cha" -- Bảo Yến Trình Bày

Tình Bạn Ngày Hội Ngộ Khóa 3 HVCSQG VNCH

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.