HỘI NGỘ KHÓA 3  

A/C OANH TRỊNH THỰC HIỆN

Please click    to select video


Tình Bạn Ngày Hội Ngộ Khóa 3 HVCSQG VNCH
HỘI NGỘ 45 NĂM KHÓA 3 HV/CSQG--Nam California May 30-June 2nd
Tiền Hội Ngộ Khóa 3--Nam Cali July 15, 2016
Tiền Hội Ngộ Cựu SV CSQG Khóa 3 tại Nam Cali (May 31, 2013)
Hội Ngộ 48 năm Khóa 3 HVCSQG (7-16-16)--Tập 2
Đại Hội 50 năm và Hội Ngộ 48 năm K-3 tại Nam Cali (15-16 & 17, 2016)
Hội Ngộ Cựu SVCSQG K-3 (1968) Atlanta July 12 (set 5)
Portraits các anh chị ngày ĐH 50 & 48 năm Khóa 3 HVCSQG
Đại Hội 47 năm CSQG Khóa 3-Atlanta set 1
"Ngày Về"--Tiệc Tiếp Tân Khóa 3 tại Seafood Palace--May 30, 2013
Những Tà Áo Xanh trong ngày Đại Hội Cựu SV K-3 HVCSQG
Dai Hoi CSQG 20121.wmv
Hội Ngộ 47 Năm K-3--Atlanta (set 3)
Nam Cali Hội Ngộ (Kiều Oanh & Các Bạn)--Youtube No. 2
"Những bức hình Kỷ Niệm" Đại Hội 50 và 48 năm K-3 HVCSQg
LÁ RƠI BÊN THỀM, LÊ TRỌNG NGUYÊN; MỸ THỂ TRÌNH BÀY
Tiệc Mừng Xuân Hội Thân Hữu Cựu CSQG Washington DC & Phụ Cận
"Chinh Phụ Ca"; Nhạc Phạm Duy; Ca Sĩ Mai Hương
"Sứ Trắng Tình Cha" -- Bảo Yến Trình Bày
Tình Khúc Mùa Thu (2016)
Xuân Tha Phương (Bính Thân 2016)
Đại Hội 47 năm Atlanta July 2015 (set 2)
Đại Lễ Vu Lan (2016)
Hoa Học Trò, sáng tác Nhật Bằng, Hoàng Oanh & Nhật Trường trình bày
Công Cha Non Thái Sao Bằng?--Ngọc Đan Thanh trình bày

Tình Bạn Ngày Hội Ngộ Khóa 3 HVCSQG VNCH

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.