HỘI NGỘ KHÓA 3  

A/C OANH TRỊNH THỰC HIỆN

Please click    to select video


Tiền Hội Ngộ Khóa 3--Nam Cali July 15, 2016
Tình Bạn Ngày Hội Ngộ Khóa 3 HVCSQG VNCH
Hội Ngộ 48 năm Khóa 3 HVCSQG (7-16-16)--Tập 2
Tiền Hội Ngộ Cựu SV CSQG Khóa 3 tại Nam Cali (May 31, 2013)
HỘI NGỘ 45 NĂM KHÓA 3 HV/CSQG--Nam California May 30-June 2nd
Đại Hội 50 năm và Hội Ngộ 48 năm K-3 tại Nam Cali (15-16 & 17, 2016)
Hội Ngộ Cựu SVCSQG K-3 (1968) Atlanta July 12 (set 5)
"Ngày Về"--Tiệc Tiếp Tân Khóa 3 tại Seafood Palace--May 30, 2013
Đại Hội 47 năm Atlanta July 2015 (set 2)
Hội Ngộ 47 Năm K-3--Atlanta (set 3)
Portraits các anh chị ngày ĐH 50 & 48 năm Khóa 3 HVCSQG
Dai Hoi CSQG 20121.wmv
"Những bức hình Kỷ Niệm" Đại Hội 50 và 48 năm K-3 HVCSQg
Nam Cali Hội Ngộ (Kiều Oanh & Các Bạn)--Youtube No. 2
Tình Khúc Mùa Thu (2016)
"Hoa Hoc Tro" Nhac Anh Bang (Hoang Oanh & Nhat Truong trinh bay)
Tiệc Mừng Xuân Hội Thân Hữu Cựu CSQG Washington DC & Phụ Cận
Những Tà Áo Xanh trong ngày Đại Hội Cựu SV K-3 HVCSQG
LÁ RƠI BÊN THỀM, LÊ TRỌNG NGUYÊN; MỸ THỂ TRÌNH BÀY
"Chinh Phụ Ca"; Nhạc Phạm Duy; Ca Sĩ Mai Hương
"Sứ Trắng Tình Cha" -- Bảo Yến Trình Bày
Đại Lễ Vu Lan (2016)

Tiền Hội Ngộ Khóa 3--Nam Cali July 15, 2016

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.