POSTER PHÂN ƯU

GIA ĐÌNH HỌC VIỆN CSQG phân ưu cùng tang quyến K6 Nguyễn Văn Đáng (từ trần ngày 4/6/2021)

GIA ĐÌNH HỌC VIỆN CSQG phân ưu cùng tang quyến K3 Thái Văn Hùng (từ trần ngày 26/5/2021)

Nhóm Cựu CSQG Bộ Chỉ Huy CSQG Thừa Thiên Huế: GĐ Trần Đức Túc, GĐ Huỳnh Thoại, GĐ Hồ Lang, GĐ Trần Văn Hoàng, GĐ Tôn Thất Khánh phân ưu cùng tang quyến và nguyện cầu cho hương linh Thiếu Tá Nguyễn Phúc Liên Thành (từ trần ngày 24/4/2021)

Đào Thanh Phong, Lê Ngọc Thịnh, Vương Hữu Nhị, Đỗ Thế Thiện phân ưu cùng tang quyến Phaolo NGUYỄN HỮU PHÚC (được Chúa gọi ngày 24/4/2021)

GIA ĐÌNH HỌC VIỆN CSQG phân ưu cùng tang quyến K2 Trịnh Dương Lâm (từ trần ngày 23/4/2021)

K2 Vưu Hùng Kiến phân ưu cùng tang quyến K2 Trịnh Dương Lâm (từ trần ngày 23/4/2021)

GIA ĐÌNH KHÓA 2 phân ưu cùng tang quyến K2 Trịnh Dương Lâm (từ trần ngày 23/4/2021)

Phân ưu cùng tang quyến K2 Nguyễn Văn Minh (từ trần ngày 14/4/2021)

Phân ưu cùng tang quyến K3 Nguyễn Văn Tống (từ trần ngày 26/2/2021)

Phân ưu cùng tang quyến K5 Nguyễn Thế Hoàng (từ trần ngày 17/3/2021)

Phân ưu cùng tang quyến K2 Nguyễn Văn Quy (từ trần ngày 13/3/2021)

Phân ưu cùng tang quyến K2 Trần Đình Bình (từ trần ngày 22/2/2021)

Phân ưu cùng tang quyến của Khóa 14 BTV Đào Công Huỳnh (từ trần ngày 20/2/2021)

Phân ưu cùng tang quyến của K8 Đỗ Văn Quang (từ trần ngày 29/1/2021)

Phân ưu cùng tang quyến của K1 Lê Văn Trữ (từ trần ngày 29/12/2020)

Copyright @hocviencsqg.com 1998-2021. All Right Reserved
Thank you for visiting HocVienCSQG.com