CẢNH SÁT ĐẶC BIỆT  
Republic of Vietnam Special Police