Making the Web Beautiful!

Vui lòng bấm    để Cầu Nguyện

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG K3 NGUYỄN NGỌC TUẤN, KS KHÔI VÀ QUÝ TANG QUYẾN
Phân ưu cùng tang quyến của Cựu SVSQ PHẠM KIM THƯƠNG (từ trần ngày 14/02/2023)
Phân ưu cùng tang quyến của Cựu SVSQ NGÔ QUỐC LÝ (từ trần ngày 8/03/2022)
Khóa 2 Trần Bình Trọng phân ưu cùng tang quyến của Cựu SVSQ VŨ XUÂN THÂN (từ trần ngày 29/01/2022)
Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH phân ưu cùng tang quyến của Cựu SVSQ NGUYỄN TIẾN HOÀNG (từ trần ngày 13/02/2022)
Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH phân ưu cùng tang quyến của Cựu SVSQ ĐÀO VĂN TÍN (từ trần ngày 14/01/2022)
Cựu SVSQ Khóa 6 và Khóa 10 phân ưu cùng tang quyến của Phaolo VŨ VĂN MÙI (từ trần ngày 05/01/2022)
Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH phân ưu cùng tang quyến của Cựu SVSQ PHẠM CAO DŨNG (từ trần ngày 10/01/2022)
Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH phân ưu cùng tang quyến của Phaolo VŨ VĂN MÙI (từ trần ngày 05/01/2022)
Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH phân ưu cùng tang quyến của Cựu SVSQ Mai Văn Nhựt (từ trần ngày 21/11/2021)
Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH phân ưu cùng tang quyến của Simon Nguyễn Văn Hiền (từ trần ngày 13/11/2021)
Gia Đình Học Viện CSQG Bắc California phân ưu cùng tang quyến của Bà PHẠM HỮU KHƯƠNG, Nhũ Danh Dư Ngọc Thơ (từ trần ngày 25/10/2021)
Gia Đình Học Viện CSQG Bắc California phân ưu cùng tang quyến của Ông Giuse PHẠM HỒNG THÁI (từ trần ngày 27/9/2021)
Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH phân ưu cùng tang quyến của Cựu SVSQ Nguyễn Thị Kim Oanh (từ trần ngày 29/8/2021)
Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH phân ưu cùng tang quyến của Ông Lê Trung Trực (từ trần ngày 17/8/2021)
Cựu SVSQ Khóa 6 và Khóa 10 Phân Ưu cùng Khóa 10 NGUYỄN VĂN TRƯNG
Khóa 6 Học Viện CSQG Phân Ưu cùng CH Nguyễn Tấn Lực
Gia Đình CSQG Bắc California Phân Ưu cùng Khóa 6 Nguyễn Tấn Lực
Anh chị Trần Bửu Giao và anh chị Vưu Hùng Kiến phân ưu cùng tang quyến của em Nguyễn Thị Yến Phượng (từ trần ngày 16/7/2021)
GIA ĐÌNH HỌC VIỆN CSQG phân ưu cùng tang quyến K3 Thái Văn Hùng; từ trần ngày 26/5/2021)
GIA ĐÌNH HỌC VIỆN CSQG phân ưu cùng tang quyến K6 Nguyễn Văn Mỹ (từ trần ngày 4/6/2021)
GIA ĐÌNH HỌC VIỆN CSQG phân ưu cùng tang quyến K6 Nguyễn Văn Đáng (từ trần ngày 4/6/2021)
Nhóm CSQG phục vụ tại BCH/CSQG/Thừa Thiên Huế phân ưu cùng tang quyến của NGUYỄN PHÚC LIÊN THÀNH (từ trần ngày 24/4/2021)
Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
  Copyright @hocviencsqg.com 1998-2023. All Right Reserved
Thank you for visiting THE RVN NATIONAL POLICE ACADEMY