ĐỒNG NGHIỆP, ĐỒNG KHÓA PHÂN ƯU

GIA ĐÌNH KHÓA 2 Phân Ưu cùng Tang Quyến và cầu nguyện hương linh VŨ XUÂN THÂN (từ trần ngày 29/1/2022).

Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Nam California Phân Ưu cùng gia đình của Khóa 4 Lê Trung Trực (từ trần ngày 17/8/2021).

GIA ĐÌNH KHÓA 6 Phân Ưu cùng Tang Quyến và cầu nguyện hương linh Nguyễn Văn Mỹ (từ trần ngày 4/6/2021).

Hội Ái Hữu CSQG/VNCH Nam California Phân Ưu cùng Tang Quyến và cầu nguyện hương linh Phêrô Nguyễn Văn Đáng (từ trần ngày 4/6/2021).

K3 Phan Hiếu Lợi - Đại Diện Gia Đình K3 Arizona phân ưu cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh của K3 THÁI VĂN HÙNG .

Chúng tôi , một số các bạn đồng môn khóa 3 hiện cư ngụ tại Arizona vô cùng thương tiếc được tin:
Cựu SVSQ Khoá 3 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia
THÁI VĂN HÙNG
Vừa từ trần ngày 25 tháng 5 năm 2021 tại California, hưởng thọ 78 tuổi.
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng toàn thể tang quyến bạn Thái văn Hùng
Nguyện cầu hương linh bạn sớm an nghỉ cõi vĩnh hằng .
Lê văn Châu , Lê duy Trung, Lê khắc Vấn , Phan hiếu Lợi

K3 Hồ Cảnh Phùng - Đại Diện Gia Đình K3 Georgia phân ưu cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh của K3 THÁI VĂN HÙNG .

PHÂN ƯU
Hết sức đau lòng khi nhận được tin buồn:
Cựu SVSQ Khóa 3 Học Viện CSQG / VNCH là:
bạn THÁI VĂN HÙNG
Pháp danh: NHẬT TÍN
đã từ giả cõi trần lúc 5 giờ 20 PM ngày 26 tháng 5, 2021
Nhằm ngày Rằm tháng 4 năm Tân Sửu tại Orange County, California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ: 78 tuổi.
Chúng tôi xin được:
Thành thật chia buồn cùng toàn thể Tang Quyến trước sự mất mát lớn lao này. NGUYỆN CẦU CHO HƯƠNG LINH
NHẬT TÍN - THÁI VĂN HÙNG
Sớm được về miền Cực Lạc
Các bạn đồng môn và gia đình tại TB Georgia

K3 Nguyễn Dạng - Đại Diện Gia Đình K3 Colorado phân ưu cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh của K3 THÁI VĂN HÙNG .

K3 Đoàn Tống - Đại Diện Gia Đình K3 Dallas, Fort Worth, TX phân ưu cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh của K3 THÁI VĂN HÙNG .

K3 Nguyễn Văn Sáu - Đại Diện Gia Đình K3 Bắc California phân ưu cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh của K3 THÁI VĂN HÙNG .

Gia Đình Vưu-Hùng-Kiến và Gia Đình Trần-Bửu-Giao Phân Ưu và cầu nguyện cho hương linh Phaolo NGUYỄN HỮU PHÚC (đươc Chúa gọi ngày 24/4/2021):

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động khi nhận được tin buồn:

Phaolo NGUYỄN HỮU PHÚC

Sinh năm 1940 tại Sóc Trăng, Ba Xuyên Cựu Biên Tập Viên CSQG Khóa 14 Rạch Dừa Thiếu Tá, Nguyên Trưởng F35/E3 Khối ĐB, BTL/CSQG

Đã được Chúa gọi về ngày 24 tháng 4 năm 2021 nhằm ngày 13 tháng 3 năm Tân Sửu tại TP Arlington, Tiểu Bang Texas, Hoa Kỳ

Hưởng Thọ: 81 Tuổi

Xin thành kính gởi lời chia buồn sâu xa nhất cùng tang quyến Nguyện cầu cho linh hồn Phaolo NGUYỄN HỮU PHÚC sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Gia Đình Vưu-Hùng-Kiến
Gia Đình Trần-Bửu-Giao

K2 Trần Bình Trọng phân ưu cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh của K2 Nguyễn Văn Minh:

K3 Nguyễn Văn Sáu - Đại Diện Gia Đình K3 Bắc California phân ưu cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh của K3 Nguyễn Chớ.

K3 Đoàn Tống đại diện Gia đình K3 Dallas/Fort Worth phân ưu cùng tang quyến và nguyện cầu cho hương linh K3 Nguyễn Chớ.

PROFESSORS:

Advertisement

ACTIVITY VIDEOS:

Click Picture below to watch Video
Advertisement
  Copyright @hocviencsqg.com 1998-2023. All Right Reserved
Thank you for visiting THE RVN NATIONAL POLICE ACADEMY