Trân trọng kính chúc Quý Vị cùng Bảo Quyến vui hưởng Năm Mới 2023 thật an lành và hạnh phúc. 
  Copyright @hocviencsqg.com 1998-2023. All Right Reserved
Thank you for visiting THE RVN NATIONAL POLICE ACADEMY