PHIL DONG

Please click THUMBNAIL to watch Video
Thầy Thích Minh Tuệ đi bộ khất thực quạnh khu dân cư !
Ngày mai HĐTP Westminster luận tội Amy Pham West.Ngô Kỷ nổi loạn
Dân ùn ùn về quê Sư Thích Minh Tuệ.CSVN xử lý YouTuber,Tiktoker như thế nào?
Phil Dong là fan cứng của Facebook Ngô Kỷ.Nói thiệt đó
Sau cuộc họp HĐTP Westminster, Amy Pham West có khiển trách?
Phil Dong bóc phốt Ngô Kỷ chống cộng XẠO 49 năm qua
www.HanaShop.me | VÌ sao họ rất sợ Sư Thích Minh Tuệ?
Thầy Thích Minh Tuệ đi bộ khất thực quạnh khu dân cư !
Ngày mai HĐTP Westminster luận tội Amy Pham West.Ngô Kỷ nổi loạn
Dân ùn ùn về quê Sư Thích Minh Tuệ.CSVN xử lý YouTuber,Tiktoker như thế nào?
Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
  Copyright @hocviencsqg.com 1998-2024. All Right Reserved
Thank you for visiting THE RVN NATIONAL POLICE ACADEMY