THỜI BÁO

Please click THUMBNAIL to watch Video
Tô Lâm bắt chước cựu Bộ trưởng, đương kim t.ù nhân Trương Minh Tuấn.
Không dính Việt Á, Vương Đình Huệ dính vào vụ khác? Khui!
„Tóm“ Nguyễn Lân Thắng khẩn cấp. Tô Lâm, Đinh Tiến Dũng hay ai khác chủ mưu?
Thứ trưởng Bộ C.A Nguyễn Văn Long tính chạy án cho ai? Bộ máy chạy án cho Nguyễn Đức Chung!
Bị ông Tổng “dí lò vào mặt”, Nguyễn Kim Sơn tìm nước chữa lửa!
Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
   
Copyright @hocviencsqg.com 1998-2021. All Right Reserved
Thank you for visiting The Republic Of Vietnam National Police Academy