VIỆTCATHOLIC NEWS

Please click THUMBNAIL to watch Video
Nga bị phục kích thiệt mất hàng trăm triệu USD. NATO: Phần Lan, Thụy Điển tiến thêm một bước lớn
ĐTC gặp các tín hữu Nam Sudan qua video, tiếp phái đoàn Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople
Ukraine bắn vào hàng loạt kho đạn, rung chuyển Kamaz. Kết quả khi lính Nga bắn vào bụng thử áo giáp
Ngày 07/07: Đưa Đạo vào Đời – Lm. Phêrô Hoàng Kim Huy, SDB
ĐTC tiếp Elon Musk, kẻ thù của Putin, tại Santa Marta. Tình trạng khốn đốn của TGP Santa Fe
   
Copyright @hocviencsqg.com 1998-2021. All Right Reserved
Thank you for visiting The Republic Of Vietnam National Police Academy