Vui lòng bấm    để Cầu Nguyện

Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH phân ưu cùng tang quyến của Cựu SVSQ Nguyễn Thị Kim Oanh (từ trần ngày 29/8/2021)
Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH phân ưu cùng tang quyến của Ông Lê Trung Trực (từ trần ngày 17/8/2021)
Cựu SVSQ Khóa 6 và Khóa 10 Phân Ưu cùng Khóa 10 NGUYỄN VĂN TRƯNG
Khóa 6 Học Viện CSQG Phân Ưu cùng CH Nguyễn Tấn Lực
Gia Đình CSQG Bắc California Phân Ưu cùng Khóa 6 Nguyễn Tấn Lực
Anh chị Trần Bửu Giao và anh chị Vưu Hùng Kiến phân ưu cùng tang quyến của em Nguyễn Thị Yến Phượng (từ trần ngày 16/7/2021)
GIA ĐÌNH HỌC VIỆN CSQG phân ưu cùng tang quyến K3 Thái Văn Hùng; từ trần ngày 26/5/2021)
GIA ĐÌNH HỌC VIỆN CSQG phân ưu cùng tang quyến K6 Nguyễn Văn Mỹ (từ trần ngày 4/6/2021)
GIA ĐÌNH HỌC VIỆN CSQG phân ưu cùng tang quyến K6 Nguyễn Văn Đáng (từ trần ngày 4/6/2021)
Nhóm CSQG phục vụ tại BCH/CSQG/Thừa Thiên Huế phân ưu cùng tang quyến của NGUYỄN PHÚC LIÊN THÀNH (từ trần ngày 24/4/2021)
Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
   
Copyright @hocviencsqg.com 1998-2021. All Right Reserved
Thank you for visiting HocVienCSQG.com