THÀNH KÍNH PHÂN ƯU  

XIN BẤM VÀO     VÀ CẦU NGUYỆN

Ông HỒ VĂN LẮM
NT. TRANG SĨ TẤN
Ông ĐỖ QUANG PHỤNG
Cụ Bà ANNA MARIA VŨ THỊ THƯỢC
Cụ Bà Nguyễn thị Nhung
Cụ Bà PHẠM-THỊ-GỪNG
Cụ Bà TRẦN THỊ BẠCH LAN
Cụ Bà TRƯƠNG THỊ MÃNG
Ông Nguyễn Thanh Cúc
GIUSE PHAN TẤN NHỰT
Bà Maria LÊ THỊ CÚC
Ông LÊ VIỆT HẰNG
Ông Nguyễn Đình Sài
Cụ Ông PHẠM VĂN MAI
Cụ Ông PHẠM VĂN TƯỜNG
Ông LÊ VĂN TỐNG
Ông TRẦN VĂN NGỌC
Ông PHẠM VĂN BÁ
Bà BÙI THỊ PHƯỚC
Cụ Bà ĐẶNG THỊ BẠCH
Cụ Ông TRẦN THANH BÌNH
Ông PHAN THANH TRỌNG
Niên Trưởng VÕ TRẠNG NGƯƠN
Bà ĐỖ THỊ PHƯƠNG
Chiến Hữu LÊ QUANG PHÚC
Chiến Hữu HOÀNG ĐỆ
Niên Trưởng PHẠM KIM QUI
Giuse NGUYỄN PHÚC TUYNH
Inhaxiô NGUYỄN VĂN TẠO
Giuse NGUYỄN ĐỨC QUANG
Ông NGUYỄN VĂN XÊN
Ông NGUYỄN TẤN DƯỢC
Ông CAO QÚY
Ông PHẠM VĂN CƯ
Ông TRẦN TRÁNG LONG
Ông QUÁCH THANH MINH
NT PHẠM XUÂN CHIỂU
Ông BÙI VĂN TÀI
Cụ Bà MARIA ĐOÀN THỊ LIỄU
Ông PHẠM NGỌC CẦU
Bà HOÀNG THỊ BÍCH KHIÊM
Bà NGUYỄN THỊ THU
Ông PHẠM VĂN BỔN
Ông VÕ HỮU HƯNG
Ông NGUYỄN TẤN CƯỜNG
Bà LÂM THỊ NGỌC
Ông LÝ QUANG THANH
Ông Gioan Baotixita BÙI NGHĨA HIỆP
Bà PHÚ THỊ NGỌC
Ông Phêrô PHẠM ĐỨC LONG
Bà TRẦN HIẾU HUÂN
Bà ĐỖ THỊ LÊ
Bà HỒ THỊ MẠNH
Cụ Ông NGUYỄN VĂN NHỊ
Cháu NGUYẼN MẠNH KHẢI
Cụ Bà NGUYẼN THỊ THÍ
Ông NGUYỄN NGỌC TRẠT
Ông PHAN HỮU NGỌC
Ông THÁI THÀNH CƯƠNG
Cụ Ông NGUYỄN HỮU HOÀNH
Bà NGUYỄN THỊ KIM LOAN
Ông NGUYỄN VĂN TỰU
Bà Maria VÕ THỊ HƠN
Ông PHAN XUÂN PHƯƠNG
Ông TRƯƠNG CÔNG ÂN
Thầy NGUYỄN NGỌC VÕ
Thầy PHẠM CÔNG BẠCH
Cụ Bà TRẦN THỊ PHƯỜNG
Ông TRẦN VĂN HOÀN
Ông LÊ ĐỨC THANH
Phêrô TRẦN ĐỜN
Cụ Bà TRẦN THỊ HẠNH
Bà NGUYỄN THỊ HANH NHƠN
Ông NGUYỄN DUY CƠ
Cụ Bà PHẠM THỊ VÂN
Cụ Bà VŨ THỊ TRINH
Cụ Bà TRỊNH THỊ KHANG
Marie Thérèse Ngô Tuyết Nga
Ông LA QUANG
Bà ANNA HỨA MAI - Nhũ danh Huỳnh Thị Sinh
Ông DƯ QUAN NA
Ông Giuse NGÔ TRỌNG THÀNH
Cụ Ông Giuse ĐÀO NHẬT TIẾN
Ông LÊ NGỌC TÔ
Cụ Bà NGUYỄN THỊ LÊ
Bà MANG THỊ THIỆP
Ông NGUYỄN VĂN CÚI
Ông NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Cựu Trung Tá TRẦN QUANG VĨNH
Ông CHUNG CHÂU HỒ
Ông NGUYỄN VĂN DƯƠNG
Ông ĐỖ THÁM
Ông NGUYỄN SƠN VIỆT

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
KHI NGHE TIN
Ông HỒ VĂN LẮM
Cựu SVSQ Học Viện CSQG - VNCH (Khóa 2)
đã mản phần ngày ngày 7 tháng 10 năm 2019
nhằm ngày 9 tháng 9 năm Kỷ Hợi
Tại Orange County, California, USA
HƯỞNG THỌ 76 TUỔI
GIA ĐÌNH HỌC VIỆN CSQG VIỆT NAM CỘNG HÒA
Xin thành thật chia buồn cùng Qúy Tang Quyến
Nguyện cầu hương linh Ông HỒ VĂN LẮM sớm an nghĩ nơi Cõi Vĩnh Hằng.