THÀNH KÍNH PHÂN ƯU  

PLEASE CLICK     TO PRAY

Cụ Bà TRẦN THỊ HẠNH
Bà NGUYỄN THỊ HANH NHƠN
Ông NGUYỄN DUY CƠ
Cụ Bà PHẠM THỊ VÂN
Cụ Bà VŨ THỊ TRINH
Cụ Bà TRỊNH THỊ KHANG
Marie Thérèse Ngô Tuyết Nga
Ông LA QUANG
Bà ANNA HỨA MAI - Nhũ danh Huỳnh Thị Sinh
Ông DƯ QUAN NA
Ông Giuse NGÔ TRỌNG THÀNH
Cụ Ông Giuse ĐÀO NHẬT TIẾN
Ông LÊ NGỌC TÔ
Cụ Bà NGUYỄN THỊ LÊ
Bà MANG THỊ THIỆP
Ông NGUYỄN VĂN CÚI
Ông NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Cựu Trung Tá TRẦN QUANG VĨNH
Ông CHUNG CHÂU HỒ
Ông NGUYỄN VĂN DƯƠNG
Ông ĐỖ THÁM
Ông NGUYỄN SƠN VIỆT

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
KHI NGHE TIN
Cụ Bà TRẦN THỊ HẠNH
Thân Mẫu của Cựu SVSQ Tôn Thất Anh
đã mản phần ngày 9 tháng 6 năm 2017
nhằm ngày 15 tháng 5 năm Đinh Dậu
tại Nha Trang, Việt Nam
HƯỞNG THƯỢNG THỌ 96 TUỔI
GIA ĐÌNH HỌC VIỆN CSQG
Xin thành thật chia buồn cùng Qúy Tang Quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà TRẦN THỊ HẠNH sớm an nghĩ nơi Cõi Vĩnh Hằng.