PLEASE CLICK     TO PRAY

Ông Nguyễn Công Nhẫn
Ông NGUYỄN DUY THÀNH
Ông CAO NGỌC TOÀN
Ông ĐỖ QUANG SÂM
Bà NGUYỄN THỊ NGA
Maria TRẦN THỊ KHEN
Ông NGUYỄN HỮU TRÂN
SIMON NGUYỄN MINH THÔNG
Ông TRƯƠNG KHẮC DŨNG
Ông LẠI PHƯỚC DŨNG
Ông LƯU NGHIỆP NAM
Ông NGUYỄN TẤN VĨNH
Nicodemo NGUYỄN VĂN NĂM
Ông BÙI-XUÂN-HOAN
Bà VƯU LIỄU
Cụ Bà ĐINH GIA KẾ
Ông ĐỖ VĂN TRỰC
Bà NGUYỄN THỊ KIÊM CHI
Ông LÊ VĂN KHIÊM
Ông LƯƠNG TRỌNG LẠT
Ông PHẠM BÁ TRỰC
Ông TRẦN ĐÌNH DŨ
Ông NGUYỄN VĂN SƠN
Cháu TUYẾT ANH REBECCA PHẠM
Ông LÊ TẤN QUAN
Ông VĂN ĐÌNH THẢO
Ông HỒ VĂN LẮM
NT. TRANG SĨ TẤN
Ông ĐỖ QUANG PHỤNG
Cụ Bà ANNA MARIA VŨ THỊ THƯỢC
Cụ Bà Nguyễn thị Nhung
Cụ Bà PHẠM-THỊ-GỪNG
Cụ Bà TRẦN THỊ BẠCH LAN
Cụ Bà TRƯƠNG THỊ MÃNG
Ông Nguyễn Thanh Cúc
GIUSE PHAN TẤN NHỰT
Bà Maria LÊ THỊ CÚC
Ông LÊ VIỆT HẰNG
Ông Nguyễn Đình Sài
Cụ Ông PHẠM VĂN MAI
Cụ Ông PHẠM VĂN TƯỜNG
Ông LÊ VĂN TỐNG
Ông TRẦN VĂN NGỌC
Ông PHẠM VĂN BÁ
Bà BÙI THỊ PHƯỚC
Cụ Bà ĐẶNG THỊ BẠCH
Cụ Ông TRẦN THANH BÌNH
Ông PHAN THANH TRỌNG
Niên Trưởng VÕ TRẠNG NGƯƠN
Bà ĐỖ THỊ PHƯƠNG
Chiến Hữu LÊ QUANG PHÚC
Chiến Hữu HOÀNG ĐỆ
Niên Trưởng PHẠM KIM QUI
Giuse NGUYỄN PHÚC TUYNH
Inhaxiô NGUYỄN VĂN TẠO
Giuse NGUYỄN ĐỨC QUANG
Ông NGUYỄN VĂN XÊN
Ông NGUYỄN TẤN DƯỢC
Ông CAO QÚY
Ông PHẠM VĂN CƯ
Ông TRẦN TRÁNG LONG
Ông QUÁCH THANH MINH
NT PHẠM XUÂN CHIỂU
Ông BÙI VĂN TÀI
Cụ Bà MARIA ĐOÀN THỊ LIỄU
Ông PHẠM NGỌC CẦU
Bà HOÀNG THỊ BÍCH KHIÊM
Bà NGUYỄN THỊ THU
Ông PHẠM VĂN BỔN
Ông VÕ HỮU HƯNG
Ông NGUYỄN TẤN CƯỜNG
Bà LÂM THỊ NGỌC
Ông LÝ QUANG THANH
Ông Gioan Baotixita BÙI NGHĨA HIỆP
Bà PHÚ THỊ NGỌC
Ông Phêrô PHẠM ĐỨC LONG
Bà TRẦN HIẾU HUÂN
Bà ĐỖ THỊ LÊ
Bà HỒ THỊ MẠNH
Cụ Ông NGUYỄN VĂN NHỊ
Cháu NGUYẼN MẠNH KHẢI
Cụ Bà NGUYẼN THỊ THÍ
Ông NGUYỄN NGỌC TRẠT
Ông PHAN HỮU NGỌC
Ông THÁI THÀNH CƯƠNG
Cụ Ông NGUYỄN HỮU HOÀNH
Bà NGUYỄN THỊ KIM LOAN
Ông NGUYỄN VĂN TỰU
Bà Maria VÕ THỊ HƠN
Ông PHAN XUÂN PHƯƠNG
Ông TRƯƠNG CÔNG ÂN
Thầy NGUYỄN NGỌC VÕ
Thầy PHẠM CÔNG BẠCH
Cụ Bà TRẦN THỊ PHƯỜNG
Ông TRẦN VĂN HOÀN
Ông LÊ ĐỨC THANH
Phêrô TRẦN ĐỜN
Cụ Bà TRẦN THỊ HẠNH
Bà NGUYỄN THỊ HANH NHƠN
Ông NGUYỄN DUY CƠ
Cụ Bà PHẠM THỊ VÂN
Cụ Bà VŨ THỊ TRINH
Cụ Bà TRỊNH THỊ KHANG
Marie Thérèse Ngô Tuyết Nga
Ông LA QUANG
Bà ANNA HỨA MAI - Nhũ danh Huỳnh Thị Sinh
Ông DƯ QUAN NA
Ông Giuse NGÔ TRỌNG THÀNH
Cụ Ông Giuse ĐÀO NHẬT TIẾN
Ông LÊ NGỌC TÔ
Cụ Bà NGUYỄN THỊ LÊ
Bà MANG THỊ THIỆP
Ông NGUYỄN VĂN CÚI
Ông NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Cựu Trung Tá TRẦN QUANG VĨNH
Ông CHUNG CHÂU HỒ
Ông NGUYỄN VĂN DƯƠNG
Ông ĐỖ THÁM
Ông NGUYỄN SƠN VIỆT
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
KHI NGHE TIN
Ông Nguyễn Công Nhẫn
Cựu SVSQ Khóa 2 Học Viện CSQG - Phu Tá F Đặc Biệt Bộ Chỉ Huy CSQG Tỉnh Quảng Nam
Sinh năm 1937, đã từ trần ngày 26 tháng 9 năm 2020
nhằm ngày 10 tháng 8 năm Canh Tý
tại San Jose, California, USA
HƯỞNG THỌ 82 TUỔI
Cựu Viện Trưởng TRẦN MINH CÔNG cùng Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH
Xin thành thật chia buồn cùng Qúy Tang Quyến
Nguyện cầu hương linh Ông Nguyễn Công Nhẫn sớm an nghĩ nơi Cõi Niết Bàn.
   
Copyright @hocviencsqg.com 1998-2020. All Right Reserved
Thank you for visiting HocVienCSQG.com