CẢNH SỬ

Nghị Định số 295-BNV-TCSQG/NĐ ngày 6 tháng 4 năm 1971 - Hợp thức hóa việc cử chức vụ quyền Giảng Sư thường trực tại Học viện Cảnh Sát Quốc gia. (K1 Lê Hữu Nghĩa cung cấp)

GIẢNG SƯ ĐOÀN
VIDEOS SINH HOẠT CSQG
Advertisement