BAN KỸ THUẬT

Kính thưa Qúy Niên Trưởng cùng QúY Đồng Môn:
Vào năm 2015, sau những lần tổ chức LỄ KỶ NIỆM (40 NĂM, 45 NĂM, 50 NĂM) THÀNH LẬP HỌC VIỆN CSQG, lần lượt Trang Nhà của của một số khóa được thiết lập (Khóa 1, 2, 3 và 6); Chúng tôi đã được sự gợi ý của một số Niên Trưởng và lòng tự nguyện của các Đồng Môn sau đây, chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện Trang Nhà của các Khóa còn lại. Ban Kỹ Thuật cùng nhau làm vệc trong tinh thần "gà cùng một mẹ".

NAMEEMAIL ADDRESSKHÓA
Hoàng Hoa Triềutrieuhoahoang@yahoo.comKhóa 14 BTV Đầu Tiên
Trần Ngọc Khâmtranngockham@yahoo.comKhóa 10
Âu Văn Địnhanhdinhpt@yahoo.comKhóa 9
Mai Xuân Thanhthomasmx9@gmail.comKhóa 2
Lê Văn Tốngtongvanle@gmail.comKhóa 7
Võ Longlonale09@gmail.comKhóa 7
Phan Thanh Thắng1005thanhchau@gmail.comKhóa 7
Cao thanh Liêmcaothanhliemvl2012@yahoo.comKhóa 11
Nguyễn Hải Sơnnhson@k6hvcsqg.comKhóa 6
Võ Trọng Xuyêntronghiepktdn@gmail.comKhóa 6
Bùi Hữu VịVihbui.081938@yahoo.comKhóa 5
Đỗ Xuân Đàodaoxuando@yahoo.comKhóa 4
GIẢNG SƯ ĐOÀN
VIDEOS SINH HOẠT CSQG
Advertisement