Please click     to select video
LM Nguyễn văn Khải chửi thẳng: Đảng cọng sản & Chính quyền Cong sản đều là CƯỚP !
Lời Chia Sẻ Nảy Lửa của Linh Mục Nguyễn Văn Khải trong Lễ Tưởng Niệm CỐ TT NGÔ ĐÌNH DIỆM !
LM Nguyễn Văn Khải Tại Sao Dân Việt Nam Xuống Đường Đón Tổng thống Trump Và THích Mỹ
Linh mục Nguyễn Văn Khải nói chuyện tại Trung Tâm Văn Hoá Việt Mỹ San Jose
BÀI NÓI CHUYỆN HAY NHẤT CỦA LM NGUYỄN VĂN KHẢI MÀ AI CŨNG YÊU THÍCH !

LM Nguyễn văn Khải chửi thẳng: Đảng cọng sản & Chính quyền Cong sản đều là CƯỚP !

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
   
Copyright @hocviencsqg.com 1998-2021. All Right Reserved
Thank you for visiting HocVienCSQG.com