TƯƠNG THÂN, TƯƠNG TRỢ

KHÓA 1 PHAN NGHIỆP chia sẻ: KHẨN yểm trợ K1 Nguyễn Văn Suốt bệnh nặng phải vào Nhà Thương và phải giải phẩu.

THƯỢNG KHẨN
K1 Hửu Hồng cho biết vừa nhận tin tử K1 Bửu ở VN : K1 Nguyễn Văn Suốt bệnh nặng phải vào Nhà Thương và phải giải phẩu , K1 Bắc Cali Hạp Đinh ,Nghiệp Phan và Nại Trần xin đóng góp mỗi người 50 (150$).
Xin quý anh chị cho biết con số đóng góp.
Bửu Hồng sẽ gọi điện thoại về cho Bửu VN để ứng trước. Sau đó sẽ gời hoan lại cho Bửu( K1 Bửu Hồng lo việc nầy )
Dinh Văn Hạp 50$
Phan Quang Nghiep 50$
Trần Quốc Nại 50$
……………………………………
TM K1 Bắc Cali
Hạp+Nghiệp
4/6/2021

KHÓA 3 THÁI VĂN HÒA chia sẻ: Đóng góp để cầu nguyện cho hương link Khóa 3 Nguyễn Chớ (từ trần ngày 8-02-2021).

Thưa Quý Anh,
Anh Nguyễn Chớ đã ra đi trong sự hẩm hiu và di cốt của Anh đang được thờ phượng tại Tịnh Xá Thiền Lâm ở số 33875 Milan Road, Winchester, CA 92596 do Thầy Thich Thông Lý là cháu ruột của Anh Chớ là Sư trụ trì. Để tỏ bày tấm lòng tiếc thương của anh em chúng ta đối với người bạn quá cố, tôi đã mạo muội nghĩ đến việc chúng ta cần gởi một chút tịnh tài đến Chùa Thiền Lâm để góp phần lo hương khói cho vong linh Anh Nguyễn Chớ cùng với vị Sư trụ trì, nên trong ngày 22 tháng 4 năm 2021, khi được gặp gỡ một số bạn tại Houston, Texas và khi về lại San Jose trong buổi họp mặt ACE Khóa 3 Bắc CA chiều ngày 24 tháng 4 năm 2021 tại nhà Chị Nguyễn Văn Dương, tôi đã mạnh dạn trinh bày ý kiến đề nghị của mình và đã được anh chi em có mặt nhiệt tình đáp ứng. Xin chân thành cám ơn Quý Anh đã đóng góp :
1- Ong Tỷ $20.00
2- Lê Lang $20.00
3- Huỳnh Bá Đương $20.00
4- K2 Bùi Hữu Cẩm $20.00
5- Chị Nguyễn Văn Dương $20.00
5- Nguyễn Duy Tiếp $20.00
6- Cao Hoàng Vân $20.00
7- Tăng Thành Lập $20.00
8- Lê Văn Thụy $20.00
9-KS Nguyễn Văn Khôi $20.00
10- Thân Hữu Steven Ninh Thân $25.00
11- Lê Mạnh Hùng $25.00
12- Hứa Văn Quang $20.00
13- Ngô Hiếu Chí $20.00
14- Nguyễn Văn Cư $20.00
15- Hoàng Đình Nghị $20.00
16- Nguyễn Văn Sáu $20.00
17- Thái Văn Hòa $20.00
Tổng cộng $370.00
Tổng số tiền trên, tôi sẽ gởi đến Thầy Thích Thông Lý nay mai, sau khi được Thầy hồi đáp theo tinh thần lá thư mà tôi đã gởi cho Thầy và đã thông báo anh em lúc 07:32:26PM ngày 2 tháng 5 năm 2021.
Thưa Quý Anh,
Vì nhu cầu để thực hiện công việc quá nhỏ nhoi và nghĩ rằng mình có thể làm được trong khuôn khổ hạn hẹp do có cơ hội được gặp gỡ một số anh em nên tôi đã không trình bày với quý Anh Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Ngọc Tuấn, BCH Hội Khóa 3 với đề nghị Hội đứng ra kêu gọi đóng góp. Mong quý Anh Tiến, Tuấn và mọi anh em K3 thông cảm.
Thân mến,
K3 Thái Văn Hòa