“ÁM SÁT TƯ CÁCH CÁ NHÂN” QUA HAI CHUYỆN
“16 TẤN VÀNG” VÀ “BỐN XE TIỀN MẶT”

Tác giả: Trần Trung Đạo

Xin bấm icon dưới đây để nghe:
Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
   
Copyright @hocviencsqg.com 1998-2021. All Right Reserved
Thank you for visiting HocVienCSQG.com