THE SAIGON NEWS
Please click THUMBNAIL to watch video
TIN HOA KỲ: THÌ RA ĐÂY LÀ LÝ DO KHIẾN PHE DÂN CHỦ LO NGẠI NHẤT VÀO GIỜ "G"
PELOSI NHẬN TIN SÉT ĐÁNH! FBI GIẢI MÃ THÀNH CÔNG THÔNG TIN MẬT G.I.A.N L.Ậ.N BẦU CỬ
THÔI XONG!GIÁM ĐỐC TÌNH BÁO TUNG BẰNG CHỨNG VÀO PHÚT CHÓT. TT TRUMP TỨC TỐC BAN HÀNH THIẾT QUÂN LUẬT
HOA KỲ! VÒNG VÂY SINH TỬ GIỜ G: TT TRUMP KÍCH HOẠT GIẢI MẬT TÀI LIỆU TÓM GỌN NHỮNG TÊN CỘM CÁN...
Toàn văn bức thư của Phó Tổng thống Mike Pence gửi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngày 12/1/2021

TIN HOA KỲ: THÌ RA ĐÂY LÀ LÝ DO KHIẾN PHE DÂN CHỦ LO NGẠI NHẤT VÀO GIỜ "G"

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
   
Copyright @hocviencsqg.com 1998-2021. All Right Reserved
Thank you for visiting HocVienCSQG.com