TEXT TO SPEECH - CHUYỂN VĂN CHƯƠNG SANG TIẾNG ĐỂ NGHE

Vui lòng bấm   để chọn Văn Chương

DANH DỰ CỦA CHIẾC HUY CHƯƠNG (Trí Trần phiên dịch, Khóa 3 Lê Đạm chia sẻ)
CON CHIM ƯNG (Tác giả: GSTS Trần An Bài)
NGƯỜI THẦY CHÂN CHÍNH (Khóa 3 Phan Công Gạt chia sẻ)
Thượng Đế chỉ cho một chiếc giày
Đố Kỵ Hại Thân Tâm
Thiên Đàng ở Đâu (Tác giả: GSTS Trần An Bài)
Ồ Vậy Hà ! (Tác giả: GSTS Trần An Bài)
Nóng Lạnh Cuộc Đời (Tác giả: GSTS Trần An Bài)
Cha Cỗng Con (Tác giả: GSTS Trần An Bài)
Bấm  dưới đây để nghe:
Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
   
Copyright @hocviencsqg.com 1998-2021. All Right Reserved
Thank you for visiting HocVienCSQG.com