TÂM THỨC VIỆT

Please click THUMBNAIL to watch Video
🎯 Cảnh sát Đức truy lùng tội phạm buôn người VN
🎯 Trên bảo dưới không nghe. Phép thử và thách thức của CP PMC
TTV Thứ Tư 20.10.2021 🎯 CPVN trước khả năng lại bị kiện ra tòa án QT
🎯 "Không ai bị bỏ lại phía sau". Hứa thế nào sao dân vẫn bỏ chạy ?
🎯 Dịch bệnh ổn, nhiều người Việt lại lên kế hoạch đến Mỹ
Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
   
Copyright @hocviencsqg.com 1998-2021. All Right Reserved
Thank you for visiting HocVienCSQG.com