ANNOUNCEMENT
Kính thưa quý vị niên trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa.

Thân chào anh chị em Hậu Duệ.

Thay mặt anh chị em Hậu Duệ Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa Nam California, Khải xin kính chào và gởi lời thông báo như sau:

Như đã thông báo trong dịp hội ngộ Tết Xuân Quý Mão, Ngày Song Thân do Hậu Duệ Cảnh Sát Quốc Gia Nam California sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 13 tháng 5, 2023. Dịp họp mặt này sẽ được tổ chức ngoài trời tại công viên Garden Grove Park Picnic Pavilion.

Khải hy vọng quý vị niên trưởng sẽ tham gia đông đảo cho đám con cháu thế hệ sau có dịp tri ân những người cha mẹ Cảnh Sát Quốc Gia. Đây cũng là dịp cho anh chị em thế hệ kế tiếp có dịp gặp gỡ và làm quen với nhau. Xin quý vị nhấn vô video link để biết thêm chi tiết.

Chỉ còn hai tháng nữa là ngày họp mặt, xin quý vị cho biết tên và số người đi để ban tổ chức tiện bề chuẫn bị ẩm thực và sinh hoạt.

Tuy rằng Ngày Song Thân sẽ được tổ chức tại Westminster, Khải vẫn hy vọng các gia đình Cảnh Sát Quốc Gia cư ngụ tại San Jose, San Diego, hay Pomona sẽ không ngại đường xa đến cùng chung vui trong ngày này. Thay mặt anh chị em Hậu Duệ Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa Nam California,

Hậu Duệ Trần Quan Khải.

Email: khaiquantran@hotmail.com
Phone: (714) 642 6706
  
   Copyright @hocviencsqg.com 1998-2024. All Right Reserved