NGÂM THƠ
Những Bài Thơ Được Tuyển Chọn
Please click THUMBNAIL to watch Video
Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh?
HOA ĐỊA NGỤC (THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN) - HOÀNG OANH
Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười,Trần Trung Đạo, tác giả ngâm
Ngâm thơ Tao Đàn - Chuyện tình TTKH
Ngâm Thơ Hoàng Oanh - Những Bài Thơ Tình Bất Tử - Độc Nhất Vô Nhị
Thơ Quốc Hận : Nỗi lòng dâng MẸ VIỆT NAM - Võ Đại Tôn(Hoàng Phong Linh) - Diễn ngâm: ĐàoThuý
Ngâm Thơ Hoàng Oanh - Tuyển Chọn 10 Bài Thơ Bất Tử - Hay Nhất Mọi Thời Đại
  
   Copyright @hocviencsqg.com 1998-2024. All Right Reserved