PLEASE CLICK     TO PRAY

Ông NGUYỄN DẠNG
Ông LÊ PHÁN
Ông ĐẶNG THANH PHONG
Ông NGUYỄN CHÍ THÔNG
Giuse NGUYỄN VĂN BAN
Ông VÕ VĂN LOÀI
Đại Tá ĐÀM TRUNG MỘC
Chuẩn Tướng BÙI VĂN NHU
Ông TRẦN QUANG TỐ
Bà NGUYỄN THỊ LỰU
Ông HỒ CHƯƠNG
Ông LƯU MỸ
Ông ĐINH BANH
Bà ĐOÀN DƯ HƯNG
DANIEL NGUYỄN
Ông TRỊNH-CÔNG-THANH
GIUSE NGUYỄN NGỌC CANG
Ông TRƯƠNG VĂN SỪNG
Ông PHẠM BÁ NHẠC
Ông LÊ VĂN HẠNH
Ông TẠ THANH CẢNH
Ông PHẠM NỮA
Ông PHÙNG VĨNH TƯỚC
Ông TRẦN VĂN HOÀNG
An Tôn ĐỒNG XUÂN PHƯƠNG
Ông NGÔ VĂN CHIẾU
Ông TRẦN CHÍ HIẾU
Ông ĐAMINH NGUYỄN QUANG THIỆU
Ông LÂM THỚI NGƯƠN
Ông NGUYỄN VĂN SẾT
Ông LÊ CHÂU MINH
Bà LÊ NGỌC DUNG
Ông PHAN CÔNG XUYÊN
Ông NGUYỄN BÁ TRUNG
Ông HOÀNG TRỌNG BIỂU
Ông LÊ VĂN HÒA
Ông PHẠM THÀNH KÍNH
Bà TRẦN THỊ BÍCH
Ông VÕ LONG
Simon LÊ THANH SƠN
Ông TRẦN GIA TÁ
Ông LÊ BẢO
Bà NANCY NGUYỄN THỊ THÀNH
Ông NGUYỄN VĂN SÁU
Bà TRẦN THỊ NHẶN
Ông NGUYỄN HỮU THỜI
Ông VÕ VĂN BẢO
Ông ĐẶNG THÀNH TRÍ
Ông NGUYỄN VĂN MAI
Ông NGUYỄN NGỌC KIỂM
Ông LÊ PHÚ GIÁP
Ông PHẠM KIM THƯƠNG
Bà TRẦN TRƯỞNG HOA
Cô HÀ LÊ LONG NGỌC (Kelly)
Bà ĐẶNG HOÀNG BÍCH ĐÀO
Ông PHAN TRỢ
Ông VŨ VĂN CÁC
Ông ĐOÀN BỈNH VIÊN
Ông PHẠM HOÀI DĨNH
Phêrô NGUYỄN QUANG HOÀNG
Ông TÔN THẤT TRÁC
Ông HUỲNH VĂN HẢI
Bà PHẠM THỊ KÍNH
Bà NGUYỄN THỊ ÂN
Ông PHẠM MINH SUNG
Andre LÊ VĂN CẢNH
Ông BÙI VĂN NGHIÊM
Ông NGUYỄN NHƯ QUANG
Ông DƯ MINH HIỂN
Ông PHẠM HỮU SEN
Cụ Bà Maria ĐẶNG THỊ CÔI
Ông NGUYỄN VĂN TÁM
Phaolo CAO VIẾT SONG
Ông NGÔ BÌNH NINH
Cụ Bà BÙI THỊ THUẬN
Cụ Bà MARIA HỒNG THỊ TÂM
Cháu HỨA NHƯ HỌC
Ông HỒ LANG
Bà NGÔ THỊ CHINH
Ông NGÔ QUỐC LÝ
Cụ Bà TỪ ĐIỂN
Bà VƯU TÚ MUỒI
Ông HÀ THÚC TRÂN
Ông NGUYỄN TIẾN HOÀNG
Cụ Bà TRẦN NGỌC MAI
Giuse NGUYỄN VIẾT THỰC
Ông VŨ XUÂN THÂN
Ông ĐÀO VĂN TÍN
Cụ Bà CÁI THỊ DƯỢC
Ông PHẠM CAO DŨNG
Phaolo VŨ VĂN MÙI
Ông NGUYỄN VĂN THÀNH
Tiến Sĩ ĐÀM TRUNG PHÁP
Chiến hữu MAI VĂN NHỰT
Simon NGUYỄN VĂN HIỀN
Giuse NGUYỄN GIOANG CHIÊU
Bà DƯ NGỌC THƠ
Ông NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG
Giuse PHẠM HỒNG THÁI
Đaminh PHẠM VIẾT KẾ
Chị NGUYỄN THỊ KIM OANH
Bà Maria ĐỖ THỊ NGUỲ
Ông LÊ TRUNG TRỰC
Cụ Bà NGUYỄN VĂN VĂN
Cụ Bà NGUYỄN VĂN TÁNH
Ni Cô NGUYỄN KIM DUNG
Bà NGUYẼN THỊ YẾN PHƯỢNG
Cụ Bà TÔ THỊ NĨA
Ông NGUYỄN VĂN MỸ
Phêrô NGUYỄN VĂN ĐÁNG
Ông THÁI VĂN HÙNG
Phaolo NGUYỄN PHÚC LIÊN THÀNH
Phaolo NGUYỄN HỮU PHÚC
Ông TRỊNH DƯƠNG LÂM
Ông NGUYỄN VĂN MINH
Ông NGUYỄN CHỚ
Ông NGUYỄN NHI
Phao Lồ NGUYỄN THẾ HOÀNG
Phêrô NGUYỄN VĂN QUY
Đại Tá NGUYỄN KIM HƯƠNG GIANG
GIUSE NGUYỄN VĂN TỐNG
Antoine TRẦN ĐÌNH BÌNH
ĐAMINH HOÀNG PHÚ THẾ
Ông ĐÀO CÔNG HUỲNH
Bà Góa Phụ Bùi Nghĩa Hiệp
Ông Stanislas TRẦN DƯ NGỌC
Bà Têrêxa TRẦN THỊ QÚY
Ông ĐỖ VĂN QUANG
Pháp Danh Quang Lạc

Cụ Bà NGUYỄN THỊ HAI
Pháp Danh DIỆU AN

Joan Baoticita NGUYỄN CHÂU PHI
NT LÊ SƠN THANH
Ông TRẦN VĂN XUÂN
Ông LÊ THƯỢNG CHÂU
Ông Nguyễn Công Nhẫn
Ông NGUYỄN DUY THÀNH
Ông CAO NGỌC TOÀN
Ông ĐỖ QUANG SÂM
Bà NGUYỄN THỊ NGA
Maria TRẦN THỊ KHEN
Ông NGUYỄN HỮU TRÂN
SIMON NGUYỄN MINH THÔNG
Ông TRƯƠNG KHẮC DŨNG
Ông LẠI PHƯỚC DŨNG
Ông LƯU NGHIỆP NAM
Ông NGUYỄN TẤN VĨNH
Nicodemo NGUYỄN VĂN NĂM
Ông BÙI-XUÂN-HOAN
Bà VƯU LIỄU
Cụ Bà ĐINH GIA KẾ
Ông ĐỖ VĂN TRỰC
Bà NGUYỄN THỊ KIÊM CHI
Ông LÊ VĂN KHIÊM
Ông LƯƠNG TRỌNG LẠT
Ông PHẠM BÁ TRỰC
Ông TRẦN ĐÌNH DŨ
Ông NGUYỄN VĂN SƠN
Cháu TUYẾT ANH REBECCA PHẠM
Ông LÊ TẤN QUAN
Ông VĂN ĐÌNH THẢO
Ông HỒ VĂN LẮM
NT. TRANG SĨ TẤN
Ông ĐỖ QUANG PHỤNG
Cụ Bà ANNA MARIA VŨ THỊ THƯỢC
Cụ Bà Nguyễn thị Nhung
Cụ Bà PHẠM-THỊ-GỪNG
Cụ Bà TRẦN THỊ BẠCH LAN
Cụ Bà TRƯƠNG THỊ MÃNG
Ông Nguyễn Thanh Cúc
GIUSE PHAN TẤN NHỰT
Bà Maria LÊ THỊ CÚC
Ông LÊ VIỆT HẰNG
Ông Nguyễn Đình Sài
Cụ Ông PHẠM VĂN MAI
Cụ Ông PHẠM VĂN TƯỜNG
Ông LÊ VĂN TỐNG
Ông TRẦN VĂN NGỌC
Ông PHẠM VĂN BÁ
Bà BÙI THỊ PHƯỚC
Cụ Bà ĐẶNG THỊ BẠCH
Cụ Ông TRẦN THANH BÌNH
Ông PHAN THANH TRỌNG
Niên Trưởng VÕ TRẠNG NGƯƠN
Bà ĐỖ THỊ PHƯƠNG
Chiến Hữu LÊ QUANG PHÚC
Chiến Hữu HOÀNG ĐỆ
Niên Trưởng PHẠM KIM QUI
Giuse NGUYỄN PHÚC TUYNH
Inhaxiô NGUYỄN VĂN TẠO
Giuse NGUYỄN ĐỨC QUANG
Ông NGUYỄN VĂN XÊN
Ông NGUYỄN TẤN DƯỢC
Ông CAO QÚY
Ông PHẠM VĂN CƯ
Ông TRẦN TRÁNG LONG
Ông QUÁCH THANH MINH
NT PHẠM XUÂN CHIỂU
Ông BÙI VĂN TÀI
Cụ Bà MARIA ĐOÀN THỊ LIỄU
Ông PHẠM NGỌC CẦU
Bà HOÀNG THỊ BÍCH KHIÊM
Bà NGUYỄN THỊ THU
Ông PHẠM VĂN BỔN
Ông VÕ HỮU HƯNG
Ông NGUYỄN TẤN CƯỜNG
Bà LÂM THỊ NGỌC
Ông LÝ QUANG THANH
Ông Gioan Baotixita BÙI NGHĨA HIỆP
Bà PHÚ THỊ NGỌC
Ông Phêrô PHẠM ĐỨC LONG
Bà TRẦN HIẾU HUÂN
Bà ĐỖ THỊ LÊ
Bà HỒ THỊ MẠNH
Cụ Ông NGUYỄN VĂN NHỊ
Cháu NGUYẼN MẠNH KHẢI
Cụ Bà NGUYẼN THỊ THÍ
Ông NGUYỄN NGỌC TRẠT
Ông PHAN HỮU NGỌC
Ông THÁI THÀNH CƯƠNG
Cụ Ông NGUYỄN HỮU HOÀNH
Bà NGUYỄN THỊ KIM LOAN
Ông NGUYỄN VĂN TỰU
Bà Maria VÕ THỊ HƠN
Ông PHAN XUÂN PHƯƠNG
Ông TRƯƠNG CÔNG ÂN
Thầy NGUYỄN NGỌC VÕ
Thầy PHẠM CÔNG BẠCH
Cụ Bà TRẦN THỊ PHƯỜNG
Ông TRẦN VĂN HOÀN
Ông LÊ ĐỨC THANH
Phêrô TRẦN ĐỜN
Cụ Bà TRẦN THỊ HẠNH
Bà NGUYỄN THỊ HANH NHƠN
Ông NGUYỄN DUY CƠ
Cụ Bà PHẠM THỊ VÂN
Cụ Bà VŨ THỊ TRINH
Cụ Bà TRỊNH THỊ KHANG
Marie Thérèse Ngô Tuyết Nga
Ông LA QUANG
Bà ANNA HỨA MAI - Nhũ danh Huỳnh Thị Sinh
Ông DƯ QUAN NA
Ông Giuse NGÔ TRỌNG THÀNH
Cụ Ông Giuse ĐÀO NHẬT TIẾN
Ông LÊ NGỌC TÔ
Cụ Bà NGUYỄN THỊ LÊ
Bà MANG THỊ THIỆP
Ông NGUYỄN VĂN CÚI
Ông NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Cựu Trung Tá TRẦN QUANG VĨNH
Ông CHUNG CHÂU HỒ
Ông NGUYỄN VĂN DƯƠNG
Ông ĐỖ THÁM
Ông NGUYỄN SƠN VIỆT
Search by Name:
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

NHẬN ĐƯỢC
TIN BUỒN
Ông NGUYỄN DẠNG
Cựu SVSQ Khóa 3 Học Viện CSQG-VNCH.
Sinh ngày 21 tháng 7 năm 1941 tại Việt Nam.
Đã tạ thế ngày 10 tháng 6 năm 2024.
(Nhằm ngày 5 tháng 5 năm Giáp Thìn)
Tại thành phố Denver, Colorado, Hoa Kỳ.
HƯỞNG THỌ 84 TUỔI
Xin thành thật chia buồn cùng Qúy Tang Quyến
Nguyện cầu hương linh Ông NGUYỄN DẠNG sớm Tiêu Diêu Miền Vãng Sanh Cực Lạc
BAN ĐIỀU HÀNH
  
   Copyright @hocviencsqg.com 1998-2024. All Right Reserved