SONIA CHANNEL TV
Click THUMBNAIL to enjoy Music
April 1, 2023
31/03 CHIỀU- TT.TRUMP KHÔNG CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NHẬN TỘI, DỰ KIẾN BỊ BUỘC TỘI THỨ BA TẠI NEW YORK
31/03 - BẢN CÁO TRẠNG CỦA TT.TRUMP BỊ NIÊM PHONG, NGÀI BỊ TRUY TỐ 34 TỘI DANH GIAN LẬN KINH DOANH
30/03 CHIỀU- ĐẠI BỒI THẨM ĐOÀN ĐÃ BỎ PHIẾU TRUY TỐ TT.TRUMP VÀ DỰ TÍNH SẼ BẮT NGÀI VÀO TUẦN SAU
30/03 - SOROS CHI TIẾP 1 TRIỆU ĐÔ CHO CSDC TRƯỚC CUỘC BẦU CỬ Ở TOÀ ÁN TỐI CAO TIỂU BANG WISCONSIN
29/03 CHIỀU - CHÁNH BIỆN LÝ QUẬN BRAGG BẤT NGỜ TUYÊN BỐ CHO ĐẠI BỒI THẨM ĐOÀN NGHỈ HÈ MỘT THÁNG
29/03 - TT.TRUMP TUYÊN BỐ ĐẠT ĐƯỢC SỰ TÔN TRỌNG TỪ CÁC ĐẠI BỒI THẨM ĐOÀN CỦA VĂN PHÒNG BIỆN LÝ QUẬN
28/03 CHIỀU-ĐẠI BỒI THẨM ĐOÀN HOÃN CUỘC BỎ PHIẾU ĐƯA RA BẢN CÁO TRẠNG DÀNH CHO TT.TRUMP ĐẾN TUẦN SAU
28/03- TT.TRUMP TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH SẼ GIẢI QUYẾT CHIẾN TRANH UKRAINE TRONG 24H VỚI PUTIN & ZELENSKY
27/03 CHIỀU - TT.TRUMP LÊN TIẾNG CẢNH BÁO LEO THANG HẠT NHÂN SAU TUYÊN BỐ CỦA VLADIMIR PUTIN
27/03 - NHÀ ĐIỀU TRA JAMES O’KEEFE TUYÊN BỐ CÓ TAY TRONG Ở VĂN PHÒNG BIỆN LÝ QUẬN ĐỂ GIÚP TT.TRUMP
26/03 - TT.TRUMP TIẾT LỘ CHÁNH BIỆN LÝ QUẬN ALVIN BRAGG ĐANG HUỶ BỎ VỤ ÁN CHỐNG LẠI NGÀI
25/03 CHIỀU - TT.TRUMP :”TÔI CHƯA BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN VIỆC CHỌN RON DESANTIS LÀM PHÓ TỔNG THỐNG”
25/03 - BẢN CÁO TRẠNG CỦA BRAGG - ĐA SỐ NGƯỜI MỸ TIN RẰNG NÓ SẼ GIÚP ÍCH CHO TRUMP VÀ VÔ TÁC DỤNG
24/03 CHIỀU- DESANTIS TUYÊN BỐ KHÔNG LÀM PHÓ TỔNG THỐNG CỦA TRUMP MÀ CHỈ CÓ THỂ SÁNH NGANG HÀNG
March 24, 2023
23/03 CHIỀU - CHIẾN DỊCH TRANH CỬ 2024 CỦA TT.TRUMP THU VỀ 1,5 TRIỀU ĐÔ SAU CẢNH BÁO KHẢ NĂNG BỊ BẮT
23/03-CHÁNH BIỆN LÝ BRAGG HUỶ BỎ TIẾP PHIÊN TÒA NGÀY THỨ NĂM SAU KHI MỘT LÁ THƯ TUYỆT MẬT BỊ TIẾT LỘ
22/03 CHIỀU- CHÁNH BIỆN LÝ QUẬN BRAGG HOÃN ĐƯA RA CÁO TRẠNG VỚI TT.TRUMP VÌ NỘI BỘ CÓ BẤT ĐỒNG LỚN
22/03 - CÔNG TỐ VIÊN BRAGG BỊ BẮT QUẢ TANG GIẤU 600 TRANG TÀI LIỆU BÀO CHỮA VỚI ĐẠI BỒI THẨM ĐOÀN
21/03 CHIỀU - TT.TRUMP DỰ KIẾN SẼ BỊ TRUY TỐ THỨ TƯ VÀ SẼ RA HẦU TOÀ TUẦN SAU TẠI NEW YORK
21/03 - TT.TRUMP TẠM THỜI KHÔNG BỊ BẮT. BẢN CÁO TRẠNG ĐƯỢC DỜI LẠI TUẦN SAU VÀ CÓ THỂ KHÔNG XẢY RA
20/03 CHIỀU- LUẬT SƯ TT.TRUMP CHIA SẼ “CSDC MONG MUỐN BỒI THẨM ĐOÀN KHÔNG BAO GIỜ THA BỔNG TRUMP”
20/03 - TT.TRUMP LÊN ÁN CHÍNH 7ĐẦN ĐƯA NGƯỜI CỦA BỘ TƯ PHÁP VÀO VĂN PHÒNG BIỆN LÝ QUẬN TẤN CÔNG NGÀI
19/03 CHIỀU - BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP TEXAS CHO BIẾT CSDC PHẢI LOẠI BỎ TRUMP VÌ BẦU CỬ SƠ BỘ SẮP DIỄN RA
19/03 - TÊN CÔNG TỐ VIÊN QUẬN RA LỆNH BẮT GIỮ TT.TRUMP TỪNG NHẬN 1 TRIỆU ĐÔ TỪ TỶ PHÚ CỰC TẢ SOROS
18/03 - CHÁNH ÁN DO OBAMA BỔ NHIỆM RA TAY MẠNH HƠN VỚI LUẬT SƯ CỦA TT.TRUMP TRONG VỤ TÀI LIỆU MẬT
March 18, 2023
17/03 CHIỀU- APPLE XOÁ BÀI NHẠC “CÔNG LÝ CHO TẤT CẢ” CỦA TT.TRUMP & TÙ NHÂN 6/1 KHỎI NỀN TẢNG CỦA HỌ
17/03 - TT.TRUMP TUYÊN BỐ 7ĐẦN, GIỚI TÂN BẢO THỦ VÀ THẾ LỰC NGẦM CÒN NGUY HIỂM HƠN NGA VÀ TRUNG CỘNG
16/03 CHIỀU- UỶ BAN HÀNH ĐỘNG CHÍNH TRỊ THÂN TT.TRUMP ĐỆ ĐƠN KHIẾU NẠI ĐẠO ĐỨC ĐỐI VỚI RON DESANTIS
16/03 - OBAMA, HILLARY, BỂLỐPXE ĐỀU NHẬN ĐƯỢC TIỀN VÀ CÓ LIÊN KẾT VỚI NGÂN HÀNG SỤP ĐỔ SVB
15/03 CHIỀU/PM - HẠ VIỆN CỘNG HOÀ CÓ BẰNG CHỨNG GIA ĐÌNH 7ĐẦN NHẬN ĐƯỢC 3 TRIỆU ĐÔ TỪ TRUNG CỘNG
15/03 - THỐNG ĐỐC FLORIDA RON DESANTIS SẼ CHÍNH THỨC TUYÊN BỐ TRANH CỬ ĐỐI ĐẦU TT.TRUMP VÀO THÁNG 5
14/03 CHIỀU - TT.TRUMP KHÔNG RA LÀM CHỨNG TRƯỚC ĐẠI BỒI THẨM ĐOÀN VỤ ĐIỀU TRA HÌNH SỰ STORMY DANIELS
14/03 - TT.TRUMP THỀ SẼ XOÁSỔ HOÀN TOÀN NHÀNƯỚCNGẦM TRONG BUỔI VẬN ĐỘNG RALLY Ở IOWA
13/3 CHIỀU- HẠ VIỆN CỘNG HÒA CHUẨN BỊ ĐIỀU TRẦN VÀ TRUY TỐ BỂ LỐP XE,CHENEY,TƯỚNG MILLEY VỀ NGÀY 6/1
13/03 - NGÂN HÀNG THỨ HAI VỪA SỤP ĐỔ Ở MỸ TỪNG ĐÓNG TÀI KHOẢN CỦA TT.TRUMP VÀ ÉP NGÀI TỪ CHỨC
12/03 - MIKE PENCE TUYÊN BỐ LỊCH SỬ SẼ BUỘC DONALD TRUMP PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO SỰ KIỆN 6/1
March 11, 2023
Justice for All - Recording by President Donald J Trump & The J6 Prison Choir
11/03 - TT.TRUMP RA MẮT TÁC PHẨM ÂM NHẠC RƠI NƯỚC MẮT KẾT HỢP VỚI CÁC TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ NGÀY 6/1
10/03 CHIỀU - Chánh án do Obama bổ nhiệm được nhờ tiếp tay bác bỏ các đặc quyền của TT.Trump
10/03 -TT.TRUMP RA MẮT SÁCH TIẾT LỘ THƯ CỦA CÔNG NƯƠNG DIANA, MICHAEL JACKSON, HILLARY VIẾT CHO NGÀI
March 9, 2023
09/03 - LÃNH ĐẠO CỘNG HOÀ MITCH MCCONNELL NHẬP VIỆN VÌ VẤP NGÃ TẠI KHÁCH SẠN
08/03 CHIỀU - UỶ BAN QUỐC GIA CỘNG HÒA ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG 2024 ĐÚT LÓT HÀNG TRĂM NGÀN ĐÔ
08/03 - ĐẢNG CSDC ÉP BUỘC GIÁM ĐỐC FOXNEWS RA LỆNH TUCKER CARLSON DỪNG LẠI VIỆC CÔNG BỐ VIDEO 6/1
Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
  Copyright @hocviencsqg.com 1998-2023. All Right Reserved
Thank you for visiting THE RVN NATIONAL POLICE ACADEMY