THÔNG BÁO (ANNOUNCEMENT)
Để góp phần vô hiệu hóa Quyết Định 1334 của đảng CSVN, ngoại trừ Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH do chị Nguyễn Thanh Thủy; tù nhân chính trị (13 năm), đã đươc nhiều Hội Đoàn NVQG tín nhiệm, bầu làm Hội Trưởng, ngoài ra, chúng tôi sẽ không phổ biến những thông báo quyên tiền của Đồng Hương để gởi về Việt Nam; hiện đang bị thống trị bởi đảng Cộng Sản Việt Nam.
Please click PDF icon to select Announcement.
THÔNG BÁO: TỔ CHỨC HỘI NGỘ 56 NĂM K3 HV CSQG TẠI BẮC CA
K3 Nguyễn Duy Tiếp - K3 Tăng Thành Lập
THÔNG BÁO VỀ WEBSITE THE RVN NATIONAL POLICE ACADEMY.
Khóa 3 Nguyễn Ngọc Tiến (Hội Trưởng)
  
   Copyright @hocviencsqg.com 1998-2024. All Right Reserved